Ile jara Polak?

Papierosy pali niemal jedna trzecia dorosłych Polaków (32 proc.). Jednak zdecydowana większość palaczy chciałaby przestać palić - wynika z sondażu CBOS.

Większość dorosłych Polaków (68 proc.) to osoby niepalące, w tym prawie połowa (46 proc.) nigdy nie paliła papierosów. Palaczami częściej są mężczyźni niż kobiety - obecnie pali 40 proc.mężczyzn i 24 proc. kobiet.

W ciągu ostatniego roku

odsetek palaczy nie zmienił się. Dość istotna zmiana miała miejsce w latach 1997-2007 - w tym czasie znacznie zmalała liczba palących mężczyzn (o 10 proc.), podczas gdy odsetek palących kobiet prawie się nie zmienił. Fakt, że obecnie Polacy palą rzadziej niż jedenaście lat temu, wynika przede wszystkim z tego, że mniej mężczyzn sięga po papierosy.

Reklama

Najrzadziej palą najmłodsi ankietowani (od 18 do 24 roku życia), palenie najbardziej rozpowszechnione jest wśród badanych w wieku 25-54 lata, natomiast najstarsi respondenci to w ogromnej większości niepalący.

Zdecydowana większość palących (86 proc.) regularnie sięga po papierosy. Pozostali (14 proc.) deklarują, że palą tylko okazjonalnie. Kobiety trzykrotnie częściej niż mężczyźni sięgają po papierosy tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Większość regularnie palących (56 proc.) wypala w ciągu dnia od ponad połowy do paczki papierosów. Jedna czwarta (26 proc.) pali dziennie do połowy paczki; 18 proc. respondentów wypala więcej niż paczkę dziennie.

Zdecydowana większość nałogowych palaczy (77 proc.) przyznaje, że chciałaby rzucić palenie. Ponad połowa próbowała już to robić (56 proc.), jedna piąta (21 proc.) jeszcze nie podejmowała takiej próby. Blisko jedna czwarta palaczy (23 proc.) nie zamierza zerwać z nałogiem.

Prawie połowa obecnie palących (44 proc.), przyznaje, że 2-3 razy próbowała rzucić palenie. Wśród badanych, którzy przestali palić, ponad połowa (54 proc.) deklaruje, że udało im się to za pierwszym razem.

Ponad połowa respondentów

(56 proc.) twierdzi, że nie lubi przebywać w obecności palących, jednak 42 proc. nie ma nic przeciw temu. Otoczenie palących najczęściej przeszkadza osobom, które nigdy nie paliły, jak również większości byłych palaczy. Ponad połowie palących okazjonalnie takie towarzystwo nie przeszkadza, jednak znaczna ich część przyznaje, iż nie lubi przebywać w otoczeniu palaczy. Nałogowi palacze przeważnie nie mają nic przeciwko takiemu towarzystwu, choć również wśród nich są tacy, którym papierosowy dym przeszkadza. Przebywanie w otoczeniu palących częściej uciążliwe jest dla kobiet niż mężczyzn, ale wynika to stąd, że rzadziej zaliczają się one do grona palaczy.

Większość ankietowanych (79 proc.) popiera wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Zaledwie 17 proc. nie aprobuje takiego rozwiązania.

Polacy opowiadają się za zakazem palenia w teatrach i kinach, w środkach transportu publicznego, a także w szpitalach (po 92 proc. wskazań). 77 proc. jest zdania, że palenie powinno być zabronione również na wyższych uczelniach. W przekonaniu 72 proc. badanych zakazem palenia powinny być też objęte takie miejsca, jak: dworce kolejowe, przystanki i lotniska. 71 proc. ankietowanych jest zdania, że taki zakaz powinien obowiązywać w miejscach pracy oraz w restauracjach, 64 proc. zakazałoby palenia w kawiarniach i barach.

Opinie dotyczące zakazu palenia na ulicach są wyraźnie podzielone, choć przeważają ci, którzy są przeciwni takiemu zakazowi (54 proc.). Większość respondentów (63 proc.) nie chciałaby zakazu palenia w prywatnych samochodach, jedna trzecia (32 proc.) jest przeciwnego zdania.

Badanie zrealizowano w dniach 1-4 lutego 2008 roku na liczącej 1137 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy