TV Mobilna: Bez zmian w ofercie

- Oferta usługi TV Mobilna nie uległa zmianie. W wyniku zmian technicznych po stronie nadawcy, Radio Plus chwilowo nie było u nas dostępne, ale już został przywrócony jego sygnał - powiedziała portalowi satkurier.pl Olga Zomer, rzecznik prasowy Cyfrowego Polsatu.

Podawane niedawno informacje o tym ,że w ofercie usługi TV Mobilna Cyfrowego Polsatu dokonano zmiany w  - Radio Plus zostało zastąpione przez Radio Zet Gold - okazały się jednak przedwczesne.

"Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo zastępowania programów telewizyjnych i/lub radiowych w ramach Pakietu Programów przez inne programy lub zmniejszenie ich liczby, jeżeli wynika to z ważnych przyczyn prawnych, technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych. W szczególności zalicza się do nich: utratę przez Cyfrowy Polsat uprawnień do rozprowadzania programów, zaprzestanie nadawania programu przez nadawcę lub zmianę systemu nadawania, zakończenie rozprowadzania z powodu zbyt niskiego poziomu oglądalności. O zmianach takich Abonenci/Użytkownicy będą uprzednio informowani, w szczególności poprzez emisję stosownego komunikatu tekstowego na ekranie odbiornika telewizyjnego Abonenta/Użytkownika lub poprzez emisję w trakcie odbioru programów przez Abonenta scrolla (przewijanego tekstu) informacyjnego, dotyczącego zmiany lub poprzez zamieszczenie informacji o takiej zmianie na stronie internetowej Cyfrowego Polsatu i w programie dla Abonentów. W takim przypadku Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia, jednakże nie później niż 30 dni od dokonania takiej zmiany, ze skutkiem na koniec Okresu Rozliczeniowego, w którym przyjęto pisemne oświadczenie Abonenta o rozwiązaniu Umowy Abonenckiej bez zachowania okresu wypowiedzenia" - czytamy w regulaminie usługi TV Mobilna.

Reklama

Nasz test TV Mobilna

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: TV Mobilna

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama