UKE: Wyniki kontroli tunerów DVB-T

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdził oferowane w sprzedaży tunery do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W wyniku kontroli jedynie sześć tunerów nie spełniało norm w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej: Apollo AHD 115, Korr HD 128, Manta DVBT012, Goclever DVB-T 200, Vakoss DB-642 i Blow 4705 HD.

Z uwagi na przeprowadzany obecnie w Polsce proces wdrażania naziemnej telewizji  cyfrowej znacząco wzrósł popyt na tunery pozwalające na odbiór programów cyfrowych przez odbiorniki telewizyjne starszego typu. Urządzenia te są określane również, niezbyt poprawnie, mianem set top boxów (STB). Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowił dokonać przeglądu rynku tunerów w celu oceny jakości przedstawianej oferty i ewentualnego wyeliminowania z obrotu wyrobów, które nie spełniają obowiązujących wymagań.

Wymagania wobec tunerów DVB-T

Reklama

Celem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 października do 15 listopada 2012 r. było sprawdzenie, czy oferowane w sprzedaży urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej:

  • nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń;
  • posiadają poprawnie naniesione oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  • spełniają wymagania Ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Kontrola UKE nie obejmowała natomiast weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez urządzenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż ten obowiązek podlega kompetencjom kontrolnym Inspekcji Handlowej. Spośród wszystkich dostępnych w Polsce urządzeń umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej, Prezes UKE poddał kontroli 45 wytypowanych losowo modeli tunerów. Znaczącym czynnikiem wpływającym na decyzję o poddaniu kontroli danego modelu urządzenia była jego dostępność dla przeciętnego konsumenta, związana ze zwiększoną szansą na pojawienie się danego urządzenia w naszym środowisku domowym.

Na pierwszej linii badane urządzenia poddano kontroli formalnej, w zakresie spełniania wymagań administracyjnych. Rzetelny producent, który przeprowadził procedurę oceny zgodności i potwierdził, że jego urządzenie spełnia wymagania zasadnicze związane z kompatybilnością elektromagnetyczną oraz wymagania związane z efektywnością energetyczną, ma obowiązek wystawić deklarację zgodności, która jest oświadczeniem, iż wyrób spełnia wymagania określone prawem. Następnie powinien nanieść na wyrobie oznakowanie CE zgodne z urzędowym wzorem określonym przez Komisję Europejską oraz umieścić na wyrobie lub dołączyć wszystkie wymagane przepisami informacje.

Dopiero po spełnieniu wszystkich nałożonych ustawami i rozporządzeniami wymagań wyrób może zostać wprowadzony do sprzedaży. Naniesienie oznakowania CE oraz wystawiona Deklaracja Zgodności dają podstawy do domniemania, że wyrób oferowany przez danego producenta jest zgodny z wymaganiami.

Wyniki kontroli

Spośród wszystkich skontrolowanych tunerów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne.  Producenci tych wyrobów współpracują z UKE w celu usunięcia braków formalnych.

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami w zakresie spełniania norm kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urządzeń szczegółowym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzymało jedynie 6 tunerów DVB-T.

Należy podkreślić fakt, że wszystkie sprawdzone tunery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).

Negatywny wynik badań laboratoryjnych uzyskały następujące modele tunerów DVB-T:
  • Apollo AHD 115 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie natężenia pola zaburzeń promieniowanych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.6 tab. 5.
  • Korr HD 128 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Manta DVBT012 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie mocy zaburzeń radioelektrycznych, wypromieniowanych przez przewód sieciowy zgodnie z Normą PN-EN 55013:luty 2004 (p 4.5 tablica 4).
  • Goclever DVB-T 200 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Vakoss DB-642 - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.
  • Blow 4705 HD - urządzenie nie spełnia wymagań w zakresie napięcia zaburzeń przewodzonych na zaciskach sieciowych zgodnie z Normą PN-EN 55013:2004+A1:2005+A2:2008 p. 4.2 tab. 1.

Prezes UKE umieszcza na Liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi te urządzenia, których kontrola zakończyła się negatywnie i może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce. Osoby nadal oferujące urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej.

-----
INTERIA.PL otrzymała oficjalny komentarz od firmy Apollo dotyczący ich dekodera. Prezentujemy go poniżej:

"W wyniku wdrożonego natychmiast po otrzymaniu informacji z UKE wewnętrznego postępowania wyjaśniającego ustalono, ze komponentem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest wadliwy kondensator, użyty podczas montażu zasilacza. Jednocześnie pragniemy poinformować, ze to odstępstwo w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność a przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania tunerów Apollo model AHD-115. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów zakłóceń występują w częstotliwościach, które w żaden sposób nie powinny powodować nieprawidłowości w pracy innych urządzeń. Zarząd Apollo Electronics ściśle współpracuje z UKE w celu usunięcia stwierdzonych uchybień.Jednocześnie wyjaśniamy, że UKE nie wpisał produktu AHD-115 na listę towarów, których dystrybucja jest zakazana. W związku z tym oferowanie produktu AHD-115 jest całkowicie legalne i zgodne z prawem".

Źródło informacji

SatKurier

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy