Reklama

Wymogi dla odbiorników TV cyfrowej

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych.

Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zagwarantować, że urządzenia konsumenckie w prawidłowy sposób odbiorą programy nadawane w ramach cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych.

Do najistotniejszych rozstrzygnięć zawartych w rozporządzeniu należy zaliczyć: określenie standardu DVB-T jako obowiązującego dla naziemnych emisji cyfrowych; wskazanie mechanizmów kompresja sygnału wizji zgodnych z zaleceniem H.264/AVC; przesądzenie o obsłudze formatów: standardowej (SDTV) i wysokiej (HDTV) rozdzielczości.

Wszystkich planujących zakup telewizorów lub dekoderów (tzw. set-top-boksów) Ministerstwo Infrastruktury zachęca do upewnienia się, czy nabywany sprzęt spełnia wymagania określone w rozporządzeniu. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 stycznia 2010 r.

Reklama

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od izb gospodarczych zrzeszających podmioty działające na rynku odbiorników telewizyjnych, planowane jest wprowadzenie dobrowolnego systemu oznaczania urządzeń zgodnych z wymaganiami rozporządzenia.

Media2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama