Cloud Computing na ratunek Europie

Do 2015 roku przetwarzanie w chmurze (w internecie) może wygenerować dla pięciu największych gospodarek Europy dodatkowo 177,3 mld Euro rocznie

Dane te pojawiły się w raporcie autorstwa Centrum Badań Gospodarczych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research CEBR) "Cloud Dividend" (Korzyści z chmury) za 2011 r. Sponsorowany przez firmę EMC raport stanowi wynik pierwszych tego typu badań, w których podjęto próbę oszacowania na poziomie makroekonomicznym korzyści wynikających z wdrożenia przetwarzania w chmurze w pięciu największych gospodarkach Europy.

Z obliczeń przedstawionych w raporcie CEBR wynika, że gdyby w gospodarkach Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii nadal wdrażano technologię przetwarzania w chmurze zgodnie z oczekiwaniami, spowodowałoby to wygenerowanie do 2015 r. 177,3 mld Euro rocznie. Z badań wynika też inny ważny wniosek - znaczna część tych korzyści będzie efektem wdrożenia prywatnych i hybrydowych modeli przetwarzania w chmurze.

Reklama

CEBR stwierdził, że przetwarzanie w chmurze w kolejnych latach do 2015 r. przyniesie poszczególnym krajom następujące korzyści gospodarcze:

- Francja, 37,4 mld Euro,

- Niemcy, 49,6 mld Euro,

- Włochy, 35,1 mld Euro,

- Hiszpania, 25,2 mld Euro,

- Wielka Brytania, 30,0 mld Euro.

Kwota w wysokości 177,3 mld Euro mogłaby pokryć kredyty udzielone już niektórym spośród zadłużonych krajów z tego regionu, takich jak Irlandia (85 mld Euro) i Grecja (110 mld Euro). Pozwoliłaby też sfinansować zaplanowane na cztery lata cięcia w wydatkach publicznych w wysokości 95,7 mld Euro zapowiedziane przez rząd Wielkiej Brytanii.

Przetwarzanie w chmurze to nowe podejście do infrastruktury informatycznej, w ramach którego udostępnia się firmom technologię w sposób skalowalny i jako usługę, gdy firmy jej potrzebują. Przyspiesza to wprowadzanie produktów na rynek, usuwa tradycyjne bariery ich wprowadzania oraz pozwala firmom wykorzystywać nowe możliwości rynkowe. Zdaniem CEBR, takie "kreowanie możliwości biznesowych", jako bezpośredni rezultat przetwarzania w chmurze, wywrze znaczny wpływ na strukturę wielu sektorów rynku w miarę wzrostu konkurencji, a tym samym, na globalną wydajność makroekonomiczną.

CEBR uważa, że przetwarzanie w chmurze będzie znaczącym czynnikiem przyspieszającym wzrost gospodarczy, konkurencyjność i kreowanie możliwości biznesowych w strefie Euro. CEBR podkreśla ważną rolę, jaką ta technologia odegra w wychodzeniu tego regionu z kryzysu gospodarczego, zwłaszcza w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony wschodzących gospodarek, które tradycyjnie czerpią korzyści z wyższych poziomów konkurencyjności.

Raport koncentrował się na trzech najczęściej obecnie stosowanych modelach przetwarzania

w chmurze: chmura publiczna kontrolowana przez operatora chmury, chmura prywatna kontrolowana wewnętrznie przez własny zespół informatyków firmy oraz chmura hybrydowa stanowiąca kombinację dwóch pierwszych.

CEBR prognozuje, że do 2015 r. za wygenerowanie 133 mld Euro, czyli 75 proc. całkowitych ogólnych korzyści gospodarczych w kwocie 177,3 mld Euro uzyskanych tego roku, będą odpowiedzialne niepubliczne modele przetwarzania w chmurze. Model oparty na chmurze prywatnej oferuje to co najlepsze z obu rozwiązań: przedsiębiorstwa mają zapewniony dynamiczny, samoobsługowy i skalowalny dostęp na żądanie do zasobów chmury, ale kontrola pozostaje w rękach działu informatyki, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i nadzoru.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama