Reklama

ELANET w Zakopanem

W ramach V Konferencji Miasta w Internecie, w czwartek w Zakopanem obradował Komitet Sterujący Europejskiej Inicjatywy Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych (ELANET).

W ramach V Konferencji Miasta w Internecie, w czwartek w Zakopanem obradował Komitet Sterujący Europejskiej Inicjatywy Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych (ELANET).

ELANET to powołana do życia w marcu 1996 roku w Rzymie ponadeuropejska inicjatywa na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego na szczeblu lokalnym i regionalnym. Przed czterema laty organizacja ta przekształciła się w Komitet Wykonawczy Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), skupiającej 100 tys. samorządów z 27 krajów Europy.

- Dyskusja dotyczyła programu "Europe" i jego konsekwencji dla krajów kandydackich. Strona polska została upoważniona do przedstawienia planu współpracy, grupy państw czekających na akces do UE, przy realizacji międzynarodowych projektów IST -powiedział Krzysztof Głomb, członek Komitetu Sterującego.

Reklama

Wyjaśnił, że program "Europe" to plan budowy społeczeństwa informacyjnego w krajach kandydujących do Unii Europejskiej. Jego odpowiednikiem wśród krajów już zrzeszonych w Unii jest program "e-Europe". Społeczeństwo informacyjne - IST, to wspólnota oparta na wiedzy, uznająca informację za jedną z podstawowych wartości i dóbr współczesnego świata. - Ustalono także, że jesienią 2002 roku odbędzie się konferencja poświęcona możliwościom modernizacji samorządów lokalnych krajów kandydackich wynikających z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej - dodał Głomb.

6. Program Ramowy UE to przygotowywany przez kraje "piętnastki" plan, mający na celu określenie i rozwiązanie problemów stojących przed przyszłym społeczeństwem informacyjnym. Polska jest pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, w którym Władze ELANETU zebrały się na obrady - podkreślają organizatorzy Konferencji Miasta w Internecie. ELANET zabiega o to, aby również mieszkańcy Polski stali się w przyszłości społeczeństwem informacyjnym.

Jedną z metod, którą ELANET stara się realizować wizję społeczeństwa informacyjnego jest wspieranie rozwoju sieci informatycznych dla władz lokalnych w krajach Europy. Zadanie to realizowane jest w ramach ponadnarodowych projektów.

ELANET zachęca też samorządy wszystkich szczebli do współpracy, opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wspiera budowę zintegrowanych sieci usług publicznych, które mają być dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem internetowych witryn samorządowych.

Obecnie ELANET tworzą stowarzyszenia lokalnych i regionalnych władz samorządowych z krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, a także organizacje i instytucje publiczne wspierające rozwój lokalnych i regionalnych sieci elektronicznych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy