Era przegrała z Urzędem Komunikacji Elektronicznej

UKE przedstawił wyniki kontroli w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Regulator stwierdził nieprawidłowości - operator sieci Era ma miesiąc na zastosowanie się do zaleceń urzędu.

Decyzja UKE jest finałem sporu między PTC a jej klientami. Sieć Era przysłała do domów swoich abonentów "uzupełnienie zapisów regulaminu", które miało wprowadzić zmiany do regulaminu świadczenie usług. Prawo telekomunikacyjne zezwala na zerwanie umowy, jeśli operator zmieni regulamin w trakcie jego trwania.

Jednak Era nie zgadzała się z tym zapisem, tłumacząc abonentom, że "uzupełnienie zapisów regulaminu" to zupełnie coś innego niż "zmiana regulaminu". Sprawa trafiła do państwowego regulatora - Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

UKE właśnie zakończył kontrolę przestrzegania przez Polską Telefonię Cyfrową Prawa telekomunikacyjnego. W takcie kontroli ustalono, że PTC dokonała zmiany regulaminu w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących trybu postępowania reklamacyjnego, lecz spółka nie określiła terminu wprowadzenia tych zmian w życie. O samej zmianie regulaminu PTC poinformowała swoich abonentów w korespondencji wysyłanej w dniach 10-17 marca 2007 roku.

Reklama

Dodatkowo w przesłanej korespondencji PTC nie powiadomiła abonentów o prawie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian, a także o tym, że w razie skorzystania z tego prawa PTC nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. PTC nie dokonała także powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał zalecenia pokontrolne wzywające PTC do usunięcia w terminie 30 dni stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: UKE | nieprawidłowości | operator | T-Mobile

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama