Reklama

Instalacja telekomunikacyjna obowiązkowa

Nowe budynki będą musiały posiadać własną instalację telekomunikacyjną obejmującą cały odcinek od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego. Dzięki temu instalacja będzie mniej narażona na zniszczenie. Stosowne rozporządzenie podpisał Minister Infrastruktury.

12 marca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie "zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest nałożenie na inwestora obowiązku wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, obejmującą cały odcinek od połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do gniazda abonenckiego. Dotychczas budynek musiał być jedynie przystosowany do wyposażenia w instalację telekomunikacyjną.

Rozporządzenie przewiduje, że instalacje telekomunikacyjne wewnątrz budynku muszą być prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych. Dzięki temu są chronione przed zniszczeniem oraz nielegalnymi podłączeniami do sieci telefonicznej i telewizji kablowej.

Reklama

Rozporządzenie porządkuje także sposób połączenia instalacji telekomunikacyjnej wewnątrz budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną. Połączenie takie powinno być usytuowane na pierwszej podziemnej lub pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku, a w przypadku systemu radiowego na jego najwyższej kondygnacji, w odrębnym pomieszczeniu lub szafce. Dzięki zniesieniu dowolności w połączeniach sieci, zniknie problem krzyżujących się i oplecionych wokół ścian budynku przewodów.

Rozporządzenie nakazuje również zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej i konieczność uziemienia elementów sieci telekomunikacyjnej. Ochrona przeciwprzepięciowa oraz właściwe uziemienie elementów sieci chroni aparaty końcowe (np. telefon, komputer, telewizor) przed uszkodzeniami spowodowanymi pojawieniem się w sieci zbyt wysokich napięć.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od jego ogłoszenia.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama