Reklama

Kolejne zezwolenie

Na wniosek Intertel Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jordana 7, w dniu 28 stycznia 2004 r. Zastępca Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Krzysztof Kwiecień podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 62/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Na wniosek Intertel Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jordana 7, w dniu 28 stycznia 2004 r. Zastępca Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Krzysztof Kwiecień podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 62/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Z chwilą odebrania zezwolenia Intertel Sp. z o.o. uzyska uprawnienie do świadczenia na obszarze Polski wszelkich usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z wyłączeniem sieci już eksploatowanej przez operatora na podstawie zezwolenia nr 223/97 wydanego przez Ministra Łączności 5 lipca 1997 r.

Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym spółka Intertel otrzyma przydział numeru dostępu do sieci NDS=10898, umożliwiający realizację telefonicznych usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy