Nielegalny układ Plusa i Play?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy operatorzy telefonii komórkowej: P4 i Polkomtel zawarli niedozwolone porozumienie dotyczące usług roamingu krajowego - poinformował UOKiK. W tej sprawie prezes Urzędu Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wszczęła postępowanie antymonopolowe.

"Z informacji, którymi dysponuje UOKiK wynika, że w umowie zawartej przez operatorów telefonii komórkowej znalazły się postanowienia, które mogą przyczyniać się do ograniczenia konkurencji na rynku. Wątpliwości Urzędu budzi zobowiązanie P4 do zakupu usług roamingu krajowego wyłącznie od Polkomtela. Dodatkowo Polkomtel zagwarantował sobie prawo pierwszeństwa świadczenia tej usługi przed innymi operatorami" - czytamy w komunikacie Urzędu.

Urząd informuje, że za udział w porozumieniu, którego celem jest ograniczenie konkurencji, grożą kary sięgające 10 proc. przychodu za rok poprzedzający wydanie decyzji przez Urząd.

Reklama

Roaming to mechanizm w bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych (np. komórkowych), umożliwiający korzystanie z usług obcych sieci, bądź punktów dostępowych, w momencie gdy abonent znajduje się poza zasięgiem sieci operatora lub dostawcy internetu, z którym podpisał umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

OFICJALNY KOMENTARZ P4

"P4 nie jest zaskoczona wiadomością o wszczęciu postępowania antymonopolowego i przyjmuje tę wiadomość ze spokojem i zaufaniem w kompetencje Urzędu. Spółka podziela stanowisko o niezgodności niektórych zapisów umowy o roamingu krajowym pomiędzy Polkomtel i P4 z prawem konkurencji. P4 podjęła starania w celu usunięcia z umowy klauzul dotyczących wyłączności już w połowie roku 2008, lecz do dzisiaj nie udało się tego osiągnąć w drodze negocjacji. Prezes UOKiK jest właściwym organem dla oceny zgodności postanowień umowy o roamingu krajowym z prawem i ostatecznego rozstrzygnięcia, czy operatorzy mogą stosować w umowach ograniczenia tego typu wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. P4 wierzy, że ingerencja Urzędu jest uzasadniona i może przynieść pozytywny skutek dla całego rynku współpracy międzyoperatorskiej".

INTERIA.PL/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama