Reklama

Niemieckie służby bezpieczeństwa z nowym systemem

Alcatel-Lucent zawarł 10-letniego kontraktu z (Federalna Agencja ds. Cyfrowej Radiokomunikacji na Potrzeby Służb Bezpieczeństwa), stając się operatorem cyfrowego systemu przesyłania głosu oraz danych używanego przez niemieckie służby i instytucje bezpieczeństwa.

Kontrakt obejmuję policję federalną, policje krajów związkowych, straż pożarną, służby ratownicze, THW (Federalne Ratownictwo Techniczne), służby celne i służby wywiadowcze. Przewiduje się, że z cyfrowej sieci radiowej BOS (Behorden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) będzie korzystać ok. 500 tys. użytkowników, co oznacza, że będzie to największa tego rodzaju sieć na świecie. Sieć będzie miała kluczowe znaczenie dla kraju i jego mieszkańców, gdyż będzie zapewniać łączność pomiędzy służbami zarówno w warunkach codziennej pracy, jak i w sytuacjach kryzysowych lub awaryjnych. Awaria lub funkcjonalna niesprawność takiej sieci mogłaby prowadzić do poważnych zakłóceń komunikacji, znacznego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa publicznego bądź innych dramatycznych konsekwencji.

W związku z tym Alcatel-Lucent utworzył wydzieloną spółkę zależną Alcatel-Lucent Digitalfunk Betriebsgesellschaft mbH z siedzibą w Berlinie. Począwszy od 1 kwietnia, spółka ta zarządza procesem przejścia od obecnego dostawcy, który tymczasowo zarządza siecią. Od 1 lipca spółka przejmie pełną odpowiedzialność za stałą eksploatację całej infrastruktury i spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

Alcatel-Lucent będzie odpowiedzialny za eksploatację ogólnokrajowej sieci na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, która składa się ze stacji bazowych, centrów komutacyjnych oraz centrów administrowania siecią. Sieć będzie oparta na standardzie profesjonalnej komunikacji mobilnej TETRA (Terrestrial Trunked Radio). Ponadto firma będzie przeprowadzać testy oraz udzielać wsparcia taktyczno-operacyjnego centrom kontroli zarządzanym bezpośrednio przez władze krajów związkowych.

Reklama

-----

Zadaniem BDBOS jest zorganizowanie, eksploatacja oraz zapewnienie sprawności systemu cyfrowego przesyłania głosu i danych używanego przez policję federalną, policje krajów związkowych, straż pożarną, służby ratownicze, federalne ratownictwo techniczne, służby celne oraz służby wywiadowcze.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama