Nowy regulamin N.O.M.

Od 30 kwietnia w NOM będzie obowiązywać nowy regulamin świadczenia usług. Czytamy w nim m.in.:

Od 30 kwietnia w NOM  będzie obowiązywać nowy regulamin świadczenia usług. Czytamy w nim m.in.:

Warunki świadczenia usług:

NOM świadczy usługi połączeń międzystrefowych. Usługi świadczone są na dwa sposoby:

bez podpisania umowy, poprzez każdorazowy wybór Prefiksu 1044 lub na zasadzie Preselekcji,

po podpisaniu Umowy pomiędzy Abonentem a NOM, na zasadzie wyboru Prefiksu 1044 lub Preselekcji

(...)

Faktury za usługi:

Faktury za usługi telekomunikacyjne dla Abonenta oraz Użytkownika wystawiane są przez NOM w ustalonych Okresach rozliczeniowych. Opłaty naliczane są za Okres rozliczeniowy poprzedzający datę wystawienia Faktury.

Reklama

Okresy rozliczeniowe ustalane są przez NOM. Okresy rozliczeniowe mogą być - w zależności od decyzji NOM - miesięczne, kwartalne lub dłuższe.

Cały regulamin znajdziecie tutaj

MMM
Dowiedz się więcej na temat: faktura | świadczenia | regulamin
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama