Reklama

PTC: Koniec emisji

Polska Telefonia Cyfrowa zakończyła emisję obligacji o wartości nominalnej 200 mln euro - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie.

Polska Telefonia Cyfrowa zakończyła emisję obligacji o wartości nominalnej 200 mln euro - poinformowała spółka w czwartek w komunikacie.

Obligacje o terminie zapadalności 1 maja 2008 roku zostały wyemitowane po cenie nominalnej, z oprocentowaniem w wysokości 10,875 proc. Emitentem była firma PTC International Finance II SA, należąca do grupy PTC. Obligacje są gwarantowane przez PTC.

Emisja została przygotowana przez Deutsche Bank AG jako organizatora emisji i Dresdner Kleinwort Wasserstein jako współorganizatora. PTC może wykorzystać opcję wykupu obligacji począwszy od 1 maja 2005 roku.

Środki z emisji obligacji zostaną użyte na spłatę części kredytu zaciągniętego w ramach 5-letniego kredytu odnawialnego. PTC przewiduje, że kredyt ten zostanie ponownie zaciągnięty w 2001 roku, aby pokryć koszty związane z licencją UMTS, których spłata przypada w czerwcu i wrześniu 2001 roku.

Reklama

Środki te zostaną wykorzystane także do spłaty kredytu pomostowego w kwocie 28 mln euro, przyznanego na częściowe pokrycie kosztów opłaty licencyjnej UMTS, którą należało wnieść 31

marca 2001, oraz na pokrycie potrzeb kapitałowych spółki.

PTC poinformowała, że środki z obligacji łącznie ze środkami z kredytu bankowego podpisanego w lutym 2001 roku pokryją potrzeby finansowe firmy na rok 2001, łącznie z opłatami licencyjnymi

UMTS.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy