Reklama

Rozmowy tańsze o 70 procent

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyszłego uregulowania w Unii Europejskiej "stawek za zakończanie połączeń głosowych". Nowy projekt ma doprowadzić do obniżenia cen za usługi telefonii komórkowej w Europie.

Stawki za zakończanie połączeń głosowych to opłaty hurtowe, które operator klienta otrzymującego połączenie pobiera od operatora sieci klienta dzwoniącego. Opłaty te, których wysokość jest ustalana przez krajowe organy regulacyjne do spraw telekomunikacji, są włączane do wszystkich rachunków za telefon, a zatem są opłacane przez konsumenta.

Obecnie decyzje krajowych organów regulacyjnych do spraw telekomunikacji doprowadziły do bardzo dużych rozbieżności w zakresie stawek w całej UE. Stawki za zakończanie połączeń w sieciach komórkowych wynoszą od 0,02 euro/min (na Cyprze) do ponad 0,18 euro/min (w Bułgarii) i są ponad dziewięć razy wyższe od stawek za zakończanie połączeń w sieciach stacjonarnych (średnio 0,0057 euro/min za zakończenie połączeń lokalnych). Zakłóca to konkurencję między operatorami z różnych krajów oraz między operatorami sieci stacjonarnych i sieci komórkowych.

Reklama

- Rynek usług zakończania połączeń w UE wymaga dodatkowych regulacji. W ciągu najbliższych trzech lat oczekuję większej spójności i koordynacji, tak by obniżyć koszty połączeń telefonii komórkowej o około 70 proc. w porównaniu z obecnym poziomem - powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. telekomunikacji.

Komisja ostrzegła, że brakuje spójności co do regulowania cen na rynkach usług zakończania połączeń. Stwierdzono, że nie wszystkie rozbieżności między stawkami za zakończanie połączeń w sieciach stacjonarnych i komórkowych oraz między stawkami za zakończanie połączeń w sieciach komórkowych narzuconymi przez krajowe organy regulacyjne nie mogą być uzasadnione różnicami w kosztach świadczenia usług lub specyfiką sieci bądź rynku krajowego.

Może to prowadzić m.in. do utrudnienia inwestowania w nowe sieci i usługi, jeżeli operatorzy napotykają na różne uregulowania w poszczególnych państwach.

Komisja przedstawiła projekt zalecenia w sprawie konwergencji stawek za zakończanie połączeń w Europie, w którym zawarto jasne zasady uwzględniania przez krajowe organy regulacyjne kosztów przy ustalaniu stawek za zakończanie połączeń, opłacalną metodykę oraz symetryczne uregulowania. Konsultacje publiczne trwać będą do dnia 3 września 2008 roku.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: organy | opłaty | stawki | Komisja Europejska | konsultacje | procent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy