Telekomunikacja coraz tańsza

W ostatnich latach znacznie spadły ceny SMS-ów oraz ceny połączeń z telefonów komórkowych i stacjonarnych - wynika z przygotowanej przez UKE analizy rynku telekomunikacyjnego w latach 2005-2009. W ostatnim okresie najwięcej inwestowały sieci Netia i UPC.

Wartość rynku (mierzona przychodami osiągniętymi przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej) na koniec 2009 r. wyniosła około 42,2 miliarda zł, co oznacza wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do roku 2005 (37,7 miliarda zł).

Inwestycje

Całkowite nakłady inwestycyjne poniesione przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z wyłączeniem wydatków na badania i rozwój, opłaty za licencje oraz opłaty za częstotliwości w sektorze telekomunikacyjnym na koniec 2009 r. wyniosły 7,5 miliarda zł co stanowi wzrost o ok. 26 proc. w stosunku do 2005 r. i zaledwie 2 proc. w stosunku do 2008 r.

Reklama

W 2009 r. spadły (w stosunku do 2005 r.) nakłady inwestycyjne Telekomunikacji Polskiej oraz trzech największych operatorów telefonii ruchomej (PTC, PTK Centertel oraz Polkomtel) odpowiednio o ponad 29 proc. i prawie 6 proc.. Netia odnotowała aż 120 proc. wzrost inwestycji w stosunku do 2005 roku, podczas gdy inwestycje Dialog spadły w tym samym czasie o 41 proc.. Wzrost inwestycji podobnej wielkości co Netia (118 proc.), odnotował również operator telewizji kablowej UPC.

Rynek telefonii komórkowej

Wartość rynku telefonii ruchomej mierzona przychodami operatorów z usług detalicznych wyniosła ok. 18,6 miliarda zł. Penetracja na koniec 2009 r. wyniosła ponad 117,4 proc., co oznacza 44,8 mln aktywnych kart SIM oraz wzrost o 53 proc. w stosunku do 2005 roku.

W stosunku do 2005 zanotowano spadek cen usług telefonii ruchomej. Ceny usług w 2009 r. utrzymywały się na średnim poziomie 0,48 zł dla połączeń wykonywanych, 0,19 zł dla wiadomości SMS oraz 2,38 za 1 Mb/s transmisji danych. Dla porównania, średnia cena 1-minutowego połączenia w godzinach szczytu dla klienta abonamentowego indywidualnego w 2005 r. wynosiła 0,66 zł, a średnia cena wiadomości SMS wynosiła 0,42 zł, co oznacza spadek cen o ponad 27 proc. za minutę połączenia i prawie 55 proc. za wysłanie wiadomości SMS.

Rynek stacjonarny

Na przestrzeni lat 2005-2009 zaobserwowano spadek wielkości przychodów z detalicznych usług telefonii stacjonarnej o 45 proc.. Przekładając to na liczby bezwzględne, wielkości przychodów wynosiły odpowiednio ponad 11,6 miliarda zł w 2005 r. i 6,4 miliarda zł w 2009 r. W 2005 roku penetracja telefonii stacjonarnej osiągnęła najwyższy poziom - 31,3 proc.. W kolejnych latach jej wielkość zmniejszała się średnio o 1-2 pkt. proc. rocznie by na koniec 2009 r. wynieść 25 proc..

Liczba wszystkich łączy abonenckich (analogowe, ISDN) należących do przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 2005 r. wynosiła ponad 11,8 miliona, a w 2009 r. 9,6 miliona, co oznacza spadek o 19 proc. w stosunku do 2005 roku. Wielkość ruchu (całkowita liczba minut połączeń wychodzących) w telefonii stacjonarnej w 2009 w stosunku do 2005 spadła o 45 proc., podczas gdy wielkość ruchu w telefonii ruchomej wzrosła o ponad 2020 proc. Tendencja ta wskazuje na występowanie zjawiska substytucji usług głosowych w telefonii stacjonarnej z usługami telefonii ruchomej.

W stosunku do 2005 r. zanotowano spadek cen za minutę połączeń lokalnych i międzystrefowych oraz połączeń międzynarodowych. Średnia wartość koszyka cenowego dla klientów średnio rozmawiających (1200 minut rocznie) w 2009 r. wyniosła 749 zł. Dla porównania wartość tego koszyka w 2005 r. wynosiła ok. 1972 zł, co oznacza spadek o 61 proc. Udział przychodów z abonamentów i instalacji w całkowitej strukturze przychodów wzrósł kosztem przychodów z połączeń w porównaniu z 2005 r. o prawie 10 pp. i wynosił 58,3 proc.

Telefonia internetowa

Na znaczeniu zyskuje telefonia realizowana w technologii VoIP. Liczba abonentów w 2009 r. wynosiła 0,5 miliona użytkowników i była 2,5-krotnie większa niż w 2005 r. (nie wliczane tutaj były osoby korzystające z technologii VoIP za pomocą komunikatorów, w których połączenia te są darmowe.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: spadek cen | wielkość | telekomunikacja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy