Telekomunikacja Polska podniesie ceny?

Telekomunikacja twierdzi, że świadczy usługi poniżej rzeczywistych kosztów, dlatego wystąpiła do UKE o zmienienie oferty ramowej RIO. Czy czekają nas wyższe rachunki za telefon?

Telekomunikacja Polska wystąpiła do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę oferty ramowej połączenia sieci TP z sieciami innych operatorów (RIO) tak, aby stawki rozliczeń międzyoperatorskich oparte zostały na kosztach zatwierdzonych przez audyt regulacyjny zakończony w sierpniu 2007roku.

23 sierpnia Telekomunikacja Polska przekazała do UKE zaudytowane sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2006 oraz kalkulacji kosztów usług na 2007 roku wraz z opinią z badania i Raportem Biegłego Rewidenta.

UKE jeszcze nie wie, czy przyjmie raport. Wszystko zależy od ewentualnego wzrostu cen dla abonentów. TP twierdzi, że ceny dla klienta indywidualnego nie ulegną zmianie, jedynie niektórzy alternatywni operatorzy mogą płacić więcej. UKE podchodzi do zmian w RIO ze znacznie większą rezerwą.

Reklama

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Rio | UKE | telekomunikacja | Orange Polska S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama