Reklama

Telekomunikacja Polska połączy się z PTK Centertel

11 lutego 2013 roku zarząd Telekomunikacji Polskiej (TP) podjął decyzję o zamiarze połączenia się ze swoją spółką zależną Polska Telefonia Komórkowa Centertel (PTK Centertel), w której TP posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach. Zamierzone połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku PTK Centertel na TP.


Planowane połączenie ma na celu zintegrowanie w ramach jednego podmiotu głównych atutów, którymi dysponuje obecnie Orange Polska. Połączenie obu spółek ma przyczynić się w szczególności do:

- umocnienia wiodącej pozycji na kluczowych rynkach, przy wykorzystaniu konwergencji,

- rozwoju infrastruktury umożliwiającego zaoferowanie klientom konwergentnych rozwiązań technologicznych, wspierającego przewidywany znaczny wzrost wolumenu transmisji danych,

- dalszego ujednolicenia obsługi klienta, stosownie do konwergentnej oferty usług,

- oszczędności kosztowych, poprzez wzrost efektywności operacyjnej, integrację i uproszczenie procesów połączonego podmiotu.

TP S.A. i PTK Centertel sp. z o.o. są wiodącymi dostawcami usług telekomunikacyjnych w Polsce. TP S.A. dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez Internet (VoIP). PTK Centertel świadczy usługi telefonii komórkowej, w tym usługi trzeciej generacji w standardzie UMTS oraz usługi oparte na technologii CDMA. Działalność obu spółek podlega regulacji i kontroli przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. TP S.A. i PTK Centertel są spółkami o znaczącej pozycji rynkowej na określonych rynkach.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy