Telekomy otrzymają nowe obowiązki?

Na stronach MSWiA pojawił się projekt (do uzgodnień resortowych) Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP, z którego wynika, że telekomy mogą zostać obciążani nowymi obowiązkami dotyczącymi cyberochrony - alarmuje PIIT.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji czeka na uwagi i komentarze dotyczące Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Izba zwraca uwagę, że w założeniach programu jest mowa o ustanowieniu Pełnomocnika Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP, a także o ustaleniu zasad ochrony cyberprzestrzeni. Niektóre pomysły dotykają przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jako dostarczycieli "infrastruktury krytycznej". Z projektu wynikałoby, że telekomom doszłyby nowe obowiązki.

Opracowany w MSWiA i ABW dokument zawiera założenia działań o charakterze prawno organizacyjnym, technicznym i edukacyjnym, których celem jest zwiększenie zdolności do zapobiegania i zwalczania cyberterroryzmu oraz innych pochodzących z publicznych sieci teleinformatycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

Twórcy Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni RP wśród korzyści wymieniają m.in.: - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa skutkujące zwiększeniem poziomu odporności państwa na ataki cyberterrorystyczne, - stworzenie i realizacja spójnej dla wszystkich zaangażowanych podmiotów administracji publicznej oraz innych współstanowiących krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa polityki dotyczącej bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, - zmniejszenie skutków ataków cyberterrorystycznych, a przez to kosztów usuwania ich następstw, - stworzenie trwałego systemu koordynacji i wymiany informacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnianie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa oraz władającymi zasobami stanowiącymi krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną państwa, - zwiększenie kompetencji odnośnie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni podmiotów zaangażowanych w ochronę krytycznej infrastruktury teleinformatycznej państwa oraz innych systemów i sieci administracji publicznej, - zwiększenie świadomości użytkowników (w tym obywateli) systemów dostępnych elektronicznie i sieci teleinformatycznych w zakresie metod i środków bezpieczeństwa.

Reklama

Media2
Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura | MSWiA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy