TP trzyma się dzięki Orange oraz neostradzie

Grupa TP osiągnęła stabilne przychody w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku - informują przedstawiciele firmy. Zawdzięcza je głównie wzrostowi przychodów z usług telefonii komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu.

Grupa TP osiągnęła przychody na poziomie 13,6 mld złotych, głównie dzięki wzrostowi przychodów z usług telefonii komórkowej (+8,0%) i szerokopasmowego dostępu do internetu (+17,5%). W takim samym okresie ubiegłego roku przychody Grupy TP zmniejszyły się o 2,5% w stosunku do roku 2006.

Z informacji przekazanych przez Grupę TP wynika, że firma utrzymała wiodącą pozycję rynkową pod względem wartości sprzedaży we wszystkich segmentach, w szczególności na rynku telefonii komórkowej (na poziomie 33,4%) i szerokopasmowego dostępu do internetu (na poziomie 50,7%).

Reklama

Marża operacyjna brutto (GOM) Grupy TP na poziomie 43,4% przychodów znajduje się w górnym przedziale celu rocznego. Zysk netto wzrósł o 20,9%, natomiast zysk netto na jedną akcję o 23,5% dzięki obniżeniu średniej ważonej liczby akcji poprzez realizację przez Grupę TP skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Inwestycje Grupy TP stanowiły 13% przychodów.

W 2008 roku TP kontynuowała optymalizację kosztów operacyjnych, przeznaczając zaoszczędzone kwoty na wydatki komercyjne (które wzrosły o 5,5%).

Pomimo wzrostu średniego kosztu wynagrodzeń na jednego pracownika od początku roku o 5,6%, wynikającego z podwyżki płac o 4-5% w skali rocznej w połowie bieżącego i poprzedniego roku, łączne koszty wynagrodzeń pracowniczych zmniejszyły się o 1,5%, co wynikało z dalszej redukcji zatrudnienia (o 6,0%).

Do końca trzeciego kwartału br. Grupa TP przeznaczyła prawie 2,3 mld zł na wynagrodzenie swoich akcjonariuszy, w tym dywidendę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, wypłaconą w dniu 11 czerwca, oraz program skupu akcji własnych o wartości 700 mln zł w części zrealizowanej do dnia 30 września.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2008 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 1.765 mln zł, tj. 13,0% przychodów i spadły z poziomu 14% przychodów w analogicznym okresie 2007 roku.

Wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły od początku roku 12,6% przychodów. W samym trzecim kwartale 2008 roku wolne przepływy środków pieniężnych netto po opodatkowaniu wyniosły 847 mln zł, co stanowiło 18,7% przychodów.

Wskaźnik zadłużenia netto wyniósł na koniec trzeciego kwartału 26%, podczas gdy rok wcześniej wynosił 31%.

Na podstawie wyników pierwszych trzech kwartałów Grupa TP potwierdziła cele na cały 2008 rok.

Źródło: Dziennik Internautów
Dowiedz się więcej na temat: Orange

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy