UKE obniży ceny SMS-ów

Dobra informacja dla milionów użytkowników telefonów komórkowych. Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna konsultacje dotyczące regulowania rynku w zakresie wiadomości SMS, znacznie obniżając ich cenę hurtową.

We wtorek (13 lipca 2010 roku) Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął konsultacje w sprawie projektu, który na operatorów telefonii komórkowej (Era, Orange, Plus, Play, Cyfrowy Polsat) obowiązki regulacyjne w zakresie świadczenia usług zakańczania krótkich wiadomości tekstowych SMS w ruchomej publicznej sieci telefonicznej .

Najważniejszym elementem decyzji UKE ma być nałożenie na operatorów obowiązku polegającego na zakazie stosowania stawek za zakańczanie krótkich wiadomości tekstowych SMS na poziomie wyższym niż 0,05 zł bez VAT (obecnie stawka wynosi ta ok. 15 groszy netto). Stawkę ustalono w oparciu analizę tzw. średnich efektywnych cen detalicznych. Obniżenie stawki hurtowej za wiadomości SMS może doprowadzić przede wszystkim do obniżenia cen SMS-ów wysyłanych do innych sieci.

"Zgodnie z przyjętą przez prezesa UKE w przedmiotowej decyzji koncepcją, prawidłowa relacja między stawkami za zakańczanie wiadomości SMS na poziomie hurtowym a cenami detalicznymi wiadomości SMS zakłada, iż stawka hurtowa usługi jest niższa niż cena detaliczna. Jedynie w takiej sytuacji operator ma możliwość konkurowania marżą, tzn. takiego ustalania ceny detalicznej, ażeby rekompensować własne koszty świadczenia usługi (tzn. zakańczania wiadomości SMS w innych sieciach ruchomych) detalicznymi przychodami z tychże wiadomości SMS wysyłanych przez klientów własnej sieci" - czytamy w projekcie ustawy.

Reklama

Prezes UKE stoi na stanowisku, iż niezbędnym jest ustalenie hurtowej stawki rozliczeń za zakańczanie wiadomości SMS na poziomie przywracającym prawidłową relację rozliczeń hurtowych w stosunku do cen detalicznych. "Oznacza to, że stawka detaliczna za zakańczanie wiadomości SMS powinna kształtować się na poziomie niższym aniżeli większość dostępnych na rynku ofert detalicznych, i jednocześnie gwarantującym operatorom uzyskiwanie możliwie wysokich przychodów hurtowych z zakańczania wiadomości SMS we własnych sieciach" - twierdzi UKE.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: UKE

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama