Reklama

Na jakich stanowiskach można znaleźć pracę w branży lotniczej?

Branża lotnicza jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na całym świecie. Większości z nas praca w lotnictwie kojarzy się wyłącznie z zawodem pilota lub stewardessy. W rzeczywistości jednak lotnisko jest miejscem pracy dla przedstawicieli wielu różnych zawodów.

Obsługa pasażerów

Nawet jeśli nie zdarza nam się latać zbyt często, na pewno zauważyliśmy na lotnisku osoby z obsługi pasażerskiej. To z nimi mamy często bezpośredni kontakt od momentu odprawy biletowo-bagażowej aż do chwili wejścia na pokład, a także już po wylądowaniu, w momencie odbioru bagażu. Ich zadaniem jest pilnowanie, by wszyscy pasażerowie byli odpowiednio poinformowani oraz znaleźli się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Udzielają wsparcia podróżującym oraz dbają o jakość wykonywanej pracy.

Ludzie niepełnosprawni lub mający problem z samodzielnym poruszaniem się również mogą liczyć na wsparcie specjalnie wyznaczonego w tym celu pracownika. Ma on za zadanie pomóc takim osobom zarówno podczas poruszania się po terenie lotniska, jak i w trakcie wejścia oraz opuszczania pokładu samolotu.

Reklama

Przy obsłudze pasażerów pracują również osoby z działu Lost & Found, które interweniują w momencie, gdy nasz bagaż zostanie zagubiony lub uszkodzony. Przeprowadzą nas przez cały proces złożenia reklamacji, nawet w przypadku, gdy zbyt długo oczekiwaliśmy na odbiór walizki po wylądowaniu. Oprócz tego w biurze znajdziemy również wszelkie drobiazgi, które zgubiliśmy podczas poruszania się po terenie lotniska. 

Obsługa maszyn

Obsługa pasażerów to jednak nie jedyne zadanie pracowników lotniska. Znacznie więcej pracy wymaga obsługa maszyn oraz samolotów. Nie chodzi tu wyłącznie o operatorów tankowania statków powietrznych, którzy zajmują się napełnianiem baków przy pomocy specjalistycznych pojazdów czy osoby zajmujące się sprzątaniem samolotów.

W tę kategorię wliczają się również osoby zajmujące się załadunkiem i rozładunkiem bagażu, odladzaniem samolotów, obsługą busów lotniskowych, a także specjalistycznego sprzętu handlingowego takiego jak wózki do ciągnięcia przyczepek z bagażami, schodów, agregatów prądotwórczych czy pojazdów asenizacyjnych.

Aby wszystkie maszyny działały sprawnie potrzebni są również mechanicy. Ci dzielą się na tych, którzy zapewniają kompleksową techniczną obsługę samolotów oraz tych ,którzy sprawują nadzór nad pozostałymi urządzeniami lotniskowymi. Odpowiedzialni są za stan techniczny urządzeń, wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji, przeprowadzenie przeglądów, ocenę uszkodzeń, a także weryfikację oraz dobór części zamiennych.

Ruch lotniczy

Kiedy myślimy o kontroli ruchu lotniczego, przed oczami mamy zwykle mężczyznę ze świecącymi wskaźnikami w ręku, który ręcznie naprowadza pilota na wybrane miejsce. To właśnie Marshaller, zwany również często "Follow Me" jest odpowiedzialny za koordynowanie ruchu samolotów na płycie lotniska. Zapewnia on bezpieczne przemieszczanie się i zajmowanie docelowych miejsc postojowych przez statki lotnicze. Współpracuje z pracownikami koordynującymi funkcjonowanie całego lotniska, dzięki czemu nie dochodzi do kolizji.

To jednak nie jedyny pracownik, który jest odpowiedzialny za ruch lotniczy. Jednym z bardziej odpowiedzialnych zawodów jest kontroler, który kieruje ruchem w trakcie lotu. Jest w stałej łączności z załogą samolotu, przekazuje komendy wejścia lub zejścia z określonego poziomu lotu, utrzymuje statki lotnicze w bezpiecznej odległości od siebie. Musi być stale czujny i gotowy do pracy w kryzysowych sytuacjach. To od kontrolera w dużej mierze zależy bezpieczeństwo w powietrzu.

Kto jeszcze pomaga utrzymać porządek w ruchu lotniczym? Meteorolog, przeprowadzający analizę sytuacji pogodowej pod kątem wszystkich czynników mających wpływ na ruch powietrzny. To on przygotowuje depesze pogodowe niezbędne do zaplanowania trasy lotu, na których podstawie kontroler przekazuje informacje dalej.

Bezpieczeństwo

Nad naszym bezpieczeństwem czuwa jednak znacznie więcej osób. Jednym z nich jest Load Controllera, który pilnuje, by ładunek oraz pasażerowie na pokładzie samolotu byli odpowiednio rozmieszczeni. Jeśli lecieliśmy kiedyś na mało popularnej trasie, na pewno zwróciliśmy uwagę na to, że podróżujący są rozrzuceni po całym pokładzie samolotu. Za takie, a nie inne ustawienie zarówno pasażerów jak i bagażu odpowiedzialny jest właśnie agent ds. wyważania statków powietrznych. Bez odpowiedniego wyważenia wzbicie się w powietrze byłoby znacznie utrudnione.

Jednym z ważniejszych stanowisk w zakresie bezpieczeństwa jest również Koordynator Obsługi Naziemnej. Sprawuje on pieczę nad załadunkiem, wyważaniem oraz odladzaniem samolotów. Ma za cel zapewnić bezpieczeństwo oraz punktualny odlot przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu personelu oraz dostępnego sprzętu. Ściśle współpracuje z przedstawicielami linii lotniczych, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną oraz Dyżurnym Portu Lotniczego, którego praca polega na monitorowaniu służb działających na terenie lotniska oraz kontroli stanu infrastruktury lotniskowej.

Nad bezpieczeństwem i jakością pracy na lotnisku czuwają także audytorzy, którzy aktualizują i doskonalą System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem, organizują wewnętrzne audyty, przygotowują procedury i instrukcje, prowadzą statystyki, a także planują szkolenia dla personelu.

Jak widać, praca w branży lotniczej nie musi ograniczać się wyłącznie do zawodu pilota czy stewardessy. Aby lotnisko funkcjonowało w pełni sprawnie potrzebni są ludzie, którzy będą sprawować pieczę nad wszystkimi elementami, nawet jeśli nie zawsze widzimy ich na pierwszy rzut oka.


Tekst powstał we współpracy z firmą LS Airport Services.

materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy