Bezpieczniejszy Bałtyk Południowy

Alcatel-Lucent i Indra zbudują system monitorowania żeglugi morskiej dla Urzędu Morskiego w Gdyni dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie Bałtyku Południowego.

Alcatel-Lucent, występując w konsorcjum wraz z największą hiszpańską firmą informatyczną Indra wygrał organizowany przez Urząd Morski w Gdyni przetarg na system służący poprawie bezpieczeństwa i usprawnieniu żeglugi morskiej w otoczeniu polskich portów bałtyckich. Nowy system umożliwi wczesne ostrzeganie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i środowiska w polskich portach i obszarach morskich, przez które przechodzi 80 mln ton ładunku rocznie. Będzie on także w pełni zintegrowany z funkcjami pomocniczymi, w tym m.in. centrum zarządzania kryzysowego, aby ułatwić prowadzenie akcji ratunkowych.

- Nowy system usprawni pozyskiwanie i wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo morskie. Pozwoli to na efektywniejsze zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, takim jak zderzenia statków oraz szkody środowiskowe z tym związane, poprzez usprawnienie bieżącej analizy sytuacji i ułatwienie podejmowania właściwych decyzji - powiedział Jan Młotkowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Nowy krajowy system bezpieczeństwa morskiego będzie się składał ze zintegrowanej sieci sensorów morskich oraz bezpiecznych i niezawodnych łączy komunikacyjnych. Operatorzy systemu VTS (Vessel Traffic Services) będą w stanie monitorować w czasie rzeczywistym warunki morskie oraz meteorologiczne, a także wykrywać położenie statków przy użyciu będących już w użytku systemów sensorów, takich jak radary oraz system automatycznej identyfikacji statków (AIS). Na podstawie tych danych operatorzy systemu VTS będą informowali władze i statki o potencjalnych zagrożeniach, aby zapobiegać wypadkom takim, jak zderzenia.

Reklama

W razie wypadku władze będą miały dostęp do danych pochodzących z systemu w centrum zarządzania kryzysowego, a także będą mogły korzystać ze zintegrowanej infrastruktury komunikacyjnej. Ułatwi to szybkie informowanie o zanieczyszczeniach, zwalczanie ich i wykrywanie sprawców, a także dochodzenie powypadkowe. Służby poszukiwawcze i ratownicze będą wyposażone w nowy system komunikacji radiowej, zgodny z obowiązującymi procedurami systemu GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

- Połączyliśmy fachową wiedzę firmy Alcatel-Lucent z dziedziny komunikacji i integracji systemów z doświadczeniem firmy Indra w zakresie dostarczania najnowocześniejszych sensorów morskich. Budowany przez nas system będzie idealnie współpracować z istniejącymi, pozwalając polskiej administracji morskiej znacznie lepiej widzieć potencjalne zagrożenia lub nietypowe sytuacje, które mogłyby zaszkodzić żegludze w polskim obszarze morskim - podsumował Andrzej Dulka, prezes zarządu Alcatela-Lucenta Polska.

Na mocy umowy firma Alcatel-Lucent dostarczy sieć komunikacyjną składającą się z mikrofalowych radiolinii pakietowych, routerów i przełączników IP, sensorów morskich (CCTV, stacje meteorologiczne i radionamierniki) oraz systemu radiokomunikacyjnego VHF, dla łączności operacyjnej placówek i personelu. Ponadto firma Alcatel-Lucent wykona prace budowlane i dostarczy wyposażenie placówek, a także będzie odpowiedzialna za integrację, montaż i uruchomienie systemów oraz szkolenia i projekt.

Indra dostarczy zaś swoje rozwiązania platformy morskiej, w tym radary i oprogramowanie. Platforma ta jest główną częścią projektu i pozwala na zintegrowanie wszystkich zdalnych sensorów, umożliwiając władzom ocenę sytuacji na morzu i potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym. Indra zaprojektuje kluczowe rozwiązania dla urzędów w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, umożliwiając ich pracownikom wgląd w ruch jednostek wzdłuż całego polskiego wybrzeża dzięki zbieraniu danych z różnych polskich urzędów i instytucji. W celu spełnienia założeń projektowych firma Indra wykorzysta ostatnie doświadczenia zdobyte podczas wdrażania podobnych rozwiązań w Portugalii, Maroku, Hiszpanii, Rumunii, Hong Kongu oraz na Łotwie.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: Alcatel | Alcatel-Lucent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama