Reklama

Dotacje na prototypy

Od 7 maja wnioski o dotacje będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy chcą przetestować przed wprowadzeniem na rynek produkty, usługi i technologie opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej.

Dofinansowanie z poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej programu Inteligentny Rozwój przeznaczone będzie m.in. na wytworzenie prototypów, które mogą służyć dalszemu udoskonalaniu lub celom komercyjnym, w przypadku gdy są produktem końcowym, a ich produkcja jest zbyt kosztowna, aby służyły jedynie do demonstracji i testów.

Reklama

Nabór wniosków potrwa do 22 czerwca, a ocena ma być zakończona w ciągu 90 dni. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pełna dokumentacja, niezbędna do przygotowania wniosku, jest już dostępna na stronie internetowej tej instytucji. Wnioski będą przyjmowane drogą elektroniczną, z wykorzystaniem specjalnego systemu informatycznego.

O wsparcie wnioskować mogą firmy każdej wielkości, jednak mikro i małe mogą liczyć na największy poziom dofinansowania sięgający 45 proc. kosztów kwalifikowalnych. Dopuszczalny udział dotacji w kosztach firm średnich to maksymalnie 35 proc, a dużych 25 proc.  W każdym przypadku może on zostać zwiększony o 15 punktów procentowych, jeżeli firma zdecyduje się podzielić ze światem wynikami swojego projektu zapewniając tzw. szerokie rozpowszechnienie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów, które mogą podlegać dofinansowaniu w tym konkursie, to 5 mln zł dla firm mikro, małych i średnich oraz 20 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. W obu przypadkach ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 50 mln euro (ok. 210 mln zł). Natomiast maksymalna kwota dotacji to 15 mln euro, czyli ok. 63 mln zł.

Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania jest realizacja w projekcie prac rozwojowych oraz zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia ich wyników w okresie 3 lat od daty jego zakończenia. Rozumiane jest to, jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących realizatorowi projektu praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Promowane będą projekty przewidujące wdrożenie na terytorium Polski.

Monika Niewinowska

Czytaj więcej na Funduszeue.interia.pl

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje