Reklama

Fotografia cyfrowa bez tajemnic [9]

Ponieważ niewiele osób chętnie czyta instrukcje obsługi, sam sposób obsługi aparatu powinien być przejrzysty i intuicyjny. Dotyczy to przycisków i pokręteł na aparacie, a także menu aparatu. Zazwyczaj do aparatu cyfrowego dołączone jest oprogramowanie, które zawiera program do komunikowania się aparatu z komputerem oraz program do obróbki zdjęć. Większość nowych aparatów widziana jest przez system operacyjny jako kolejna stacja dysków.

Uzyskanie odbitek fotograficznych

Odbitki fotograficzne z aparatów cyfrowych mogą zostać uzyskane drogą samodzielnego wydruku na drukarkach atramentowych, laserowych lub termosublimacyjnych. Ułatwieniem jest fakt, że zapis obrazu na karcie pamięci obrazu jest gotowy do przetwarzania za pomocą oprogramowania komputerowego, które np. dostarcza wraz z aparatem jego producent. Dogodną okolicznością jest posiadanie komputerów przez znakomitą większość użytkowników aparatów cyfrowych, a same aparaty wygodnie komunikują się z komputerami. Inną możliwością jest skorzystanie z usług laboratoriów fotograficznych, które dysponują cyfrowymi maszynami do naświetlania i obróbki klasycznego papieru fotograficznego.

Reklama

słowniczek terminów związanych z fotografią cyfrową

A

AC-Adapter

Zasilacz sieciowy, przetwarzający rodzaj i napięcie prądu w sieci na prąd stosowny do zasilania np. aparatów cyfrowych.

Adapter karty

urządzenie do bezpośredniego dostępu komputera do danych zachowanych na kartach pamięci aparatu cyfrowego, poprzez gniazdo karty PC lub napęd dyskietek komputera; np. FlashPath.

Addytywne mieszanie barw

system przedstawiania kolorów w urządzeniach wyjściowych typu monitory telewizyjne i komputerowe. Polega na dodawaniu do siebie światła w kolorach podstawowych: czerwonym (Red), zielonym (Green) i niebieskim (Blue).

ADC

(Analog-Digital Converter) przetwornik analogowo-cyfrowy. Urządzenie, które przetwarza informacje analogowe na cyfrowe (zob. Analogowo-cyfrowe przetwarzanie).

Add-on / Add-in

rozszerzenie programu (np. Excel, albo Word) o jakąś użyteczną funkcję. Oferowane są częściowo przez producentów lub inne firmy (zob. Extensions).

Analogowo-cyfrowe przetwarzanie

sposób przetwarzania zdjęć. Aby sygnał analogowy, np. zdjęcie mógł zostać opracowany w komputerze przez oprogramowanie, musi być za pomocą aparatu cyfrowego lub skanera przetworzony na binarne jednostki informacji, czyli, mówiąc inaczej, poddany digitalizacji.

AE

(Automatic Exposure) - automatyka naświetlenia.

AF

skrót od Autofokus.

Akumulator

bateria - ogniwo, które po spadku napięcia wywołanego rozładowaniem, może zostać ponownie naładowane w ładowarce. Najbardziej znane rodzaje akumulatorów, to: NiCd (niklowokadmowe), NiMH (Nickel-Metallhydrid - niklowo-wodorkowe), Li-Ion (litowo-jonowe), Li-Po (litowo-polimerowe).

Akumulatory Li-Ion

akumulatory litowo-jonowe. Lekkie akumulatory o wysokiej pojemności, nieposiadające efektu pamięciowego. Obecnie spotykane posiadają swoiste gabaryty i wymagają odpowiedniej ładowarki.

Akumulatory Li-Po

akumulatory litowo-polimerowe. Akumulatory wykonane w nowego rodzaju technologii, gdzie, inaczej jak w NiCd, NiMH oraz Li-Ion, nie posiadają metalowego korpusu. Elektrody pokryte są elastycznym tworzywem sztucznym lub folią aluminiową. Wykazują się ponadto mniejszymi gabarytami i większymi pojemnościami. Spotykane są o swoistych gabarytach i wymagają odpowiedniej ładowarki.

Akumulatory NiCd

akumulatory niklowo-kadmowe. Stosowane rzadziej

Akumulatory Ni-MH

(Nickel-Metal Hydride). Akumulatory tzw. wodorkowe, o dużej wydajności i wydolności.

Algorytm

sposób postępowania lub zbiór instrukcji, które mogą zostać samodzielnie i precyzyjnie wykonane przez urządzenia mechaniczne, czy elektroniczne. Algorytmem są np. zasady mnożenia, czy dzielenia, ale również wskazówki zawarte w językach programowania. Algorytm komunikuje komputerowi, w jaki sposób konkretny problem może zostać rozwiązany. Podczas przetwarzania obrazu używane są algorytmy celem dokonania na nim zmian (przeskalowanie), np. algorytm 3 D Cubic (zob. TruePic).

Aliasing

"schodkowe" stopniowanie ukośnych krawędzi obiektów na obrazie, które powstaje, dlatego, że każda grafika składa się z pojedynczych pikseli. Poprzez antyaliasing likwiduje się ten nieprzyjemny efekt, przy czym wartości kontrastów sąsiadujących ze sobą pikseli zostają na nowo wyliczone i wyrównane.

Analogowy

przeciwieństwo do cyfrowy. Informacje analogowe przechodzą po sobie w sposób ciągły - bezstopniowy, (np. poszczególne kolory tęczy nie są dokładnie od siebie odgraniczone).

AppleTalk

protokół sieciowy stosowany przez komputery Macintosh.

APS

(Advanced Photo System). Opracowany, wspólnie przez pięciu producentów, system filmów fotograficznych, którego podstawowymi cechami są: możliwość łatwej i wielokrotnej wymiany filmu, nowy format zdjęciowy (16 x 30 mm), oraz wybór między trzema różnymi formatami obrazu. Na filmach APS, posiadających ścieżkę magnetyczną, możliwe jest zapamiętanie dodatkowych informacji (np. dotyczących naświetlenia, przysłony, daty). APS nie jest techniką cyfrową.

ASCII

(American Standard Code for Information Intercharge). Często stosowane, kodowanie binarne w sumie 128 znaków (liter, cyfr i rozmaitych znaków specjalnych) umożliwiające poprawną wymianę informacji pomiędzy oprogramowaniem i urządzeniami (software i hardware). Kod ASCII wykorzystuje pierwsze siedem bitów w bajcie. Pierwsze 32 znaki używane są jako znaki kontrolne, np. do sterowania drukarkami.

Auto Bracketing

funkcja pozwalająca na wykonanie, za jednym przyciśnięciem guzika spustowego, serii zdjęć o różnym naświetleniu. Stosowana w trudnych sytuacjach zdjęciowych, umożliwia wybór najlepiej naświetlonego zdjęcia.

Autofokus

(AF) automatyczne nastawianie ostrości. Wyróżnia się dwa rodzaje autofokusa - pasywny, którego działanie polega na kontroli kontrastu lub optycznego przesunięcia fazowego obrazu, oraz aktywny, którego działanie opiera się na emisji promienia pomiarowego i jego odbioru, po odbiciu się od fotografowanego przedmiotu, przez wbudowane w aparat emiter i receptor.

Autofokus wielopunktowy

system automatycznego nastawiania ostrości, gdzie możliwe jest nastawianie ostrości w centrum pola obrazu, jak w konwencjonalnym systemie autofokus, oraz w wielu zdefiniowanych wstępnie miejsc obrazu. Mogą one być wybierane automatycznie lub manualnie.

Autofokusa pole pomiarowe

(pole pomiarowe AF). Punkt lub strefa obrazu, w którym system pomiaru ostrości autofokus mierzy i nastawia ostrość.

Automatyka czasu

(także - automatyka z preselekcją przysłony). Stosownie do warunków oświetleniowych, aparat dobiera odpowiedni czas migawki, podczas, gdy wartość przysłony wybierana jest przez użytkownika.

Automatyka przysłony

tryb ekspozycji, w którym użytkownik ustawia czas migawki aparatu, natomiast przysłonę dobiera układ automatyczny aparatu, stosownie do warunków oświetleniowych (w zakresie możliwym do nastawienia). Zwana również automatyką z preselekcją migawki.

AVI

(Audio Video Interleave), opracowany przez Microsoft (więc funkcjonujący w zasadzie tylko w Windows) format plików do zapamiętywania sekwencji wideo z dźwiękiem lub bez.

(opracowano na podstawie materiałów firm: Nikon oraz Euro-Color - przedstawiciela firmy Olympus w Polsce)

Zobacz także: Kup aparat cyfrowy Wywołaj cyfrowe zdjęcia online oraz poprzednie odcinki: Odcinek 1 Odcinek 2 Odcinek 3 Odcinek 4 Odcinek 5 Odcinek 6 Odcinek 7 Odcinek 8

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL