Powszechny dostęp do internetu

17 lipca wejdzie w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Celem ustawy jest zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, w tym do szerokopasmowego internetu.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wejdzie w życie w dniu 17 lipca 2010 r., za wyjątkiem art. 29 (inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu), który zacznie obowiązywać od dnia 17 grudnia 2010 r. Podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji, ze szczególnym naciskiem na szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Ustawa zawiera regulacje mające ułatwić i usprawnić procesy inwestycyjne w telekomunikacji oraz rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a także rozwiązania prawne dotyczące aktywizacji w prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Reklama
INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy