Sejf domowy i do biura - co wybrać i o czym pamiętać

Czy warto kupować sejf czy kasę pancerną? Urządzenia zabezpieczenia mienia to skomplikowane konstrukcje. Atestowane produkty, dopuszczone do obrotu na polskim rynku, podlegają precyzyjnej klasyfikacji. Radzimy, jak odnaleźć się w meandrach przepisów i w klasyfikacji sejfów.

Oferty producentów, sklepy internetowe, porównywarki produktów - szeroka gama dostępnych na rynku urządzeń może wprawić w konsternację. Który sejf wybrać? Decydując się na zakup sejfu do użytku prywatnego, nabywca może utonąć w gąszczu przepisów, norm i klasyfikacji. Sejfy jednak służą do przechowywania niejednokrotnie olbrzymich sum pieniędzy, stąd też nic nie może być pozostawione przypadkowi.

Klasyfikacja sejfów

Podział na klasy bezpieczeństwa urządzeń zabezpieczenia mienia określają europejskie normy. To one określają warunki, zasady i wymagania, jakim powinny odpowiadać urządzenia. Odpowiednią klasę zabezpieczenia można zatem wybrać, określając wartość posiadanych dóbr. Podstawą prawną klasyfikacji sejfów i szaf są dwie normy: PN-EN 14450 oraz PN-EN 1143-1. Zgodnie z normą PN EN 14450 obowiązuje dwustopniowa klasyfikacja bezpieczeństwa. W zależności od odporności na włamanie przyznaje się im klasę S1 lub S2. Urządzenia klas S1 i S2 są odpowiednie do przechowywania m.in. biżuterii, broni krótkiej i amunicji, gotówki, czy ważnych dokumentów. W tych klasach występują z reguły lekkie sejfy meblowe i gabinetowe, czy też szafy na dokumenty niejawne.

Reklama

Klasy S1 i S2 rozpoczynają wielostopniową drabinkę poziomów bezpieczeństwa urządzeń zabezpieczenia mienia. Wyższe poziomy zabezpieczeń reguluje już jednak norma PN EN 1143-1, która porządkuje sejfy i inne urządzenia według 14-stopniowej skali pod względem odporności na włamanie. Poziom bezpieczeństwa, jaki prezentuje dane urządzenie, warunkują wyniki specjalnych testów. - Przeprowadza się je przy użyciu całej gamy narzędzi, wynik zaś otrzymuje się biorąc pod uwagę dwa parametry - czas trwania włamania oraz rodzaj i liczbę użytych narzędzi. Po pomyślnym przejściu testów sejf otrzymuje certyfikat w odpowiedniej klasie odporności - mówi Wojciech Tyburski, dyrektor handlowy Konsmetal.

Wyższa klasa oznacza bardziej skomplikowaną konstrukcję, większą liczbę zastosowanych zabezpieczeń. Standardowo w klasach I-VIII zabezpieczenia przed włamaniem produkowane są sejfy i kasy pancerne. W określonej normą klasyfikacji sejfy występują w I i II klasie odporności na włamanie, z kolei kasy pancerne - od II wzwyż.

Ile włożyć do środka?

Europejskie normy wprowadzają podział sejfów ze względu na odporność przeciw włamaniom, a także limity pieniężne odnoszące się do przechowywanych w nich kwot pieniężnych. Im wyższa klasa urządzenia, tym wyższy dopuszczalny limit wartości pieniężnych. Już sam sejf stanowi dla właściciela gwarancję bezpieczeństwa przechowywanego mienia, a dodatkowe zabezpieczenia stanowią wartość dodaną, dającą właścicielowi większy komfort psychiczny w użytkowaniu urządzenia.

Jednostką, która atestuje urządzenia zabezpieczenia mienia i umożliwia wprowadzenie produktów do obrotu na polskim rynku, jest Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Certyfikat IMP gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i pewność, że zawartość sejfu będzie odpowiednio chroniona. Jeśli urządzenie zostało wyprodukowane, zakupione i zamontowane w okresie ważności certyfikatu, wydanego przez IMP, certyfikat ten zachowuje ważność na cały okres eksploatacji. Natomiast urządzenie traci certyfikat w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub po upływie trzech lat od daty przyznania certyfikatu, jeśli w tym czasie nie zostało zakupione.

- Certyfikat IMP potwierdza zgodność produktu z normą jakościową i tym samym potwierdza wysoki poziom zabezpieczenia. Co ważne, osobny certyfikat przyznaje się urządzeniu, osobny samym zamkom. One także podlegają klasyfikacji w zależności od odporności na nieuprawnione otwarcie, zgodnie z europejską normą PN-EN 1300 - informuje Wojciech Tyburski.

Dokumenty pod ochroną

Nie zawsze wartość mienia można oszacować w wymiarze pieniężnym. Dla wielu równie, a nawet bardziej cenne mogą dokumenty - akty notarialne, czy dane przez długi czas gromadzone na komputerze. Podobnie, jak w przypadku pieniędzy, do przechowania dokumentów nadaje się każde urządzenie. Jeśli jesteśmy w posiadaniu dokumentów o określonej klauzuli niejawności - należy przechowywać je w szafie odpowiedniej klasy przeznaczonej do ich przechowywania. Pod tym kątem dzielą się one na trzy kategorie A, B i C, w zależności od stopnia niejawności.


- Szafy na dokumenty klasy A są przeznaczone do przechowywania dokumentów poufnych, klasy B - tajnych, natomiast klasy C - dokumentów ściśle tajnych - wylicza Wojciech Tyburski.

Broń w szafie

Każdy posiadacz broni palnej zobligowany jest do przechowywania jej w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Urządzenie do przechowywania broni powinno spełniać odpowiednie kryteria dotyczące poziomu zabezpieczeń. Minimalna klasa ochrony antywłamaniowej, jaką urządzenie na broń powinno posiadać, to S1. W zależności od typu broni można zdecydować się na lekki sejf meblowy (w przypadku broni krótkiej) lub też szafę (w przypadku broni długiej, np. myśliwskiej). Certyfikaty Instytutu Mechaniki precyzyjnej potwierdzają zgodność szaf do przechowywania broni z kryteriami technicznymi KT/101/IMP:2008.

Jak widać kryteriów wyboru sejfu jest mnóstwo. W zależności od charakteru chronionego mienia można racjonalnie ocenić, na który poziom bezpieczeństwa i jakie funkcjonalności postawić. Należy przy tym pamiętać, że sejfy na broń poza dodatkowymi kryteriami wciąż niezależnie klasyfikuje się pod względem odporności na włamanie.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Dowiedz się więcej na temat: sejf | cyberbezpieczeństwo
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy