Telekomunikacja ratuje przed "wykluczeniem cyfrowym"

Telekomunikacja Polska i Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego podpisały dziś porozumienie o współpracy. TP planuje także pomóc obszarom wiejskim, pomagając w budowaniu społeczeństwa internetowego.

- W odpowiedzi na zaproszenie zarządu woj. małopolskiego stworzyliśmy w TP program Partnerstwo BB. Jego celem jest współpraca z administracją rządową i samorządową w budowie Społeczeństwa Informacyjnego. Docelowo chcielibyśmy objąć nim całą Polskę - powiedział Maciej Witucki, prezes zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Wcześniej TP podpisała dwa listy intencyjne o współpracy z samorządami w budowie infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu. W październiku 2006 r. z marszałkiem woj. małopolskiego i w lutym 2007 r. z marszałkiem woj. dolnośląskiego.

Reklama

Celem projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa jest budowa infrastruktury gwarantującej dostęp do usług szerokopasmowych, szczególnie na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które nie są opłacalne dla operatorów komercyjnych.

Województwo Małopolskie sfinansuje ze środków unijnych i własnych budowę nowej sieci telekomunikacyjnej. Z kolei Telekomunikacja Polska zapewni przyłącza do klientów i zaplecze informatyczne (np. serwery, centrale).

Nie jest to jedyne godne odnotowania przedsięwzięcie Telekomunikacji Polskiej w ostatnim czasie. W zeszłym tygodniu wystartował projekt "Rzeczpospolita Internetowej", realizowany przez Fundację Grupy TP we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Celem "Rzeczpospolitej Internetowej" jest wyrównywanie szans życiowych, zawodowych i edukacyjnych na terenach wiejskich, a także budowanie społeczeństwa informacyjnego i kreowanie postaw obywatelskich.

O wsparcie mogą się ubiegać gminy wiejskie, które zawiążą Grupę Działania, skupioną wokół: szkoły, działającej w gminie organizacji pozarządowej czy biblioteki publicznej.

W latach 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego Polska może otrzymać z funduszy Unii Europejskiej ponad 1,3 mld euro.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy