TomTom zacieśnia partnerstwo z Microsoft

Firmy TomTom i Microsoft ogłosiły rozszerzenie swojego partnerstwa, wprowadzając mapy TomTom i dane o ruchu drogowym do usług Microsoft dostępnych w chmurze. Dzięki rozszerzonej integracji TomTom będzie wiodącym dostawcą danych geolokalizacyjnych dla Microsoft Azure i Bing Maps. TomTom rozszerza współpracę z Microsoft także poprzez wybór Microsoft Azure jako preferowanego dostawcy chmury.

Azure Maps dostarcza bezpieczne interfejsy API, które umożliwiają dodawanie kontekstu geoprzestrzennego do danych. Usługa Azure Maps zwiększa wartość platformy Microsoft Azure, która pomaga przedsiębiorstwom i programistom w tworzeniu rozwiązań z zakresu internetu rzeczy,  mobilności, logistyki i śledzenia zasobów. Poprzez dostarczanie danych mapowych i usług, TomTom jest istotnym podmiotem umożliwiającym realizację zadań przedsiębiorstw.

Azure Maps zapewnia wiele scenariuszy geolokalizacyjnych dla Microsoftu. Klienci platformy Azure mają teraz natywne wsparcie - od tworzenia pulpitów nawigacyjnych opartych na mapach do wizualizacji analiz przestrzennych IoT, po scenariusze mobilności dla ruchu pojazdów. Na przykład w rolnictwie klienci mogą z łatwością śledzić eksploatację czujników w gospodarstwie dla upraw, żywego inwentarza, ciągników i innych w celu optymalizacji produkcji. Korzystanie z usług routingu Azure Maps obsługiwanych przez TomTom pozwala na dokładną dystrybucję towarów pochodzących z pól uprawnych do sprzedaży detalicznej, restauracji i dostaw do domu. Korzystając z najświeższych map i informacji o ruchu drogowym, można określić zasięg dostawy, zoptymalizować trasy dostawy
i zapewnić klientom wgląd w status dostawy.

Reklama

TomTom zapewniając połączenie map i informacji o ruchu z usługami Azure Maps i zestawami narzędzi SDK pomoże udoskonalić aplikacje inteligentnego miasta. Zestawy SDK Azure Maps korzystające z usług TomTom ułatwiają renderowanie wielu zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym, np.: stawki za parkowanie, ruch uliczny, emisja dwutlenku węgla, zmniejszanie poziomu hałasu i inne, dostępne dzięki skonsolidowanemu, opartemu na mapach oprogramowaniu, służącemu do wizualizacji istotnych informacji o mieście, które są kluczowe dla jego mieszkańców.

INTERIA/materiały prasowe
Dowiedz się więcej na temat: TomTom | Microsoft

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama