Reklama

Rarka w Mixplusie: UOKIK wygrywa w sądzie

29 groszy za minutę do wszystkich – reklama operatora sieci Plus wprowadzała konsumentów w błąd. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK nakładającą na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 1,8 mln zł.

Wyrok SOKiK dotyczy decyzji UOKiK z grudnia 2011 roku. Urząd stwierdził wówczas, że reklamy operatora sieci Plus - spółki Polkomtel,  wprowadzały w błąd informując, że stawka 29 groszy za minutę dotyczyła każdego połączenia głosowego w usłudze MixPlus. Tymczasem cena ta obowiązywała jedynie pod warunkiem wykupienia przez użytkownika dodatkowego, pakietu usług i pełnego wykorzystania limitu minut przyznanego w ramach tego pakietu. W opinii Urzędu, konsument pod wpływem wprowadzających w błąd reklam Polkomtela mógłby zdecydować się na skorzystanie z oferty, czego nie zrobił by gdyby został rzetelnie poinformowany o jej warunkach. Wprowadzanie konsumentów w błąd jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Prezes UOKiK podtrzymując karę pieniężną w wysokości 1 859 067 zł, nakaz publikacji decyzji w całości w serwisie internetowym przedsiębiorcy oraz nakaz publikacji sentencji decyzji w dzienniku ogólnopolskim. Wyrok SOKiK w Warszawie z 8 listopada 2013 r. (XVII AmA 54/12) nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy