HP i nowe rozwiązania dla biznesu

HP wprowadza nowe rozwiązania, które pomogą dyrektorom ds. informatycznych ustalać priorytety związane z inwestowaniem w infrastrukturę informatyczną w celu poprawy wyników biznesowych.

Stanowiąca część oferty oprogramowania optymalizującego wyniki biznesowe HP (HP Business Technology Optimization - BTO) nowa wersja HP Project and Portfolio Management (PPM) Center 7.5 ma zapewnić zintegrowane funkcje zarządzania portfelem inicjatyw i projektów informatycznych, które obejmują zarządzanie inicjatywami, projektami i oraz zasobami i budżetami informatycznymi.

HP zapewnia nowe możliwości integracji oprogramowania HP PPM Center 7.5 i opisanego poniżej oprogramowania optymalizującego wyniki biznesowe:

- HP Service Management Center - zapewnia oparty na usługach model zarządzania serwisem jaki IT świadczy biznesowi.

Reklama

- HP Quality Center - zapewnia funkcje organizacyjne, umożliwiające firmom utworzenie i obsługę centrum kontroli jakości dzięki oprogramowaniu HP Center Management for Quality Center.

- HP Universal Configuration Management Database (CMDB) - umożliwia obniżenie poziomu ryzyka biznesowego poprzez zarządzanie zależnościami wprowadzanych zmian oraz elementami konfiguracji (CI), które zostaną zmienione na wczesnych etapach wprowadzania zmian w cyklu eksploatacji.

Najważniejsze nowości w oprogramowaniu HP PPM Center:

- zautomatyzowany przepływ pracy, udoskonalone narzędzia w zakresie współpracy grupowej oraz integracja z istniejącymi rozwiązaniami Microsoft Project;

- rozbudowa modułów do zarządzania zapotrzebowaniem, ofertą, zasobami, projektami oraz czasem z uwzględnieniem informacji dostarczonych przez klienta;

- możliwości konfiguracyjne, dostosowane do procedur i struktur organizacyjnych, umożliwiające szybkie zwiększenie wydajności;

- nowe szkolenia dla użytkowników (e-learning) w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania zapotrzebowaniem, oferowane przez dział usług edukacyjnych HP;

Rozwiązanie HP PPM Center jest dostępne w postaci do samodzielnego wdrożenia lub w ofercie HP oprogramowanie jako usługa (HP Software as a Service - SaaS). Pozostałe oferty HP SaaS to między innymi HP Quality Center, HP Service Manager, HP Performance Center, HP Application Security Center oraz HP Business Availability Center.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama