Microsoft dla non-profit

Firma Microsoft poinformowała o uruchomieniu platformy NGO Connection, będącej internetowym źródłem informacji dla tysięcy organizacji non-profit na całym świecie.

Na czym ma polegać NGO Connection? Serwis wesprze organizacje non-profit w bardziej skutecznym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do realizacji ich celów społecznych. Platforma promuje współpracę, nawiązywanie kontaktów i dzielenie się zasobami pomiędzy organizacjami pozarządowymi na całym świecie.

Portal jest dostępny pod adresem: http://www.microsoft.com/NGO.

Podstawowym zadaniem platformy jest zapewnienie wygodnego i prostego dostępu do zasobów nowoczesnych technologii, realnych przykładów dla organizacji non-profit oraz narzędzi umożliwiających wymianę wiedzy i tworzenie społeczności internetowych. Dzięki prostemu językowi, pozbawionemu technicznej terminologii, portal NGO Connection ułatwia organizacjom pozarządowym dostęp do nowych technologii i usług firmy Microsoft Portal NGO Connection jest dostępny w językach angielskim, arabskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

Reklama

- Niezależnie od tego, czy organizacja non-profit poszukuje dostępu do oprogramowania, zainteresowana jest internetową współpracą z innymi organizacjami pracującymi nad podobnymi projektami, czy chce nawiązać współpracę z firmą Microsoft i innymi partnerami w zakresie kluczowych działań, portal NGO Connection zapewnia dostęp do zasobów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów - powiedziała Pamela Passman, wiceprezes ds. globalnych działań korporacyjnych w firmie Microsoft.

Microsoft od wielu lat realizuje programy wsparcia technologicznego dla organizacji non-profit. W ramach tej inicjatywy organizacje pozarządowe pozyskują granty oprogramowania, które pomagają im w realizacji celów i pracy na rzecz dobra publicznego. Na portalu NGO Connection organizacje pozarządowe mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami w wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Jedną z organizacji, która skorzystała z tej możliwości jest Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi".

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", istniejące od 1995 roku, pomaga bezdomnym, osobom niepełnosprawnym oraz bezrobotnym. Program stowarzyszenia zawiera terapie socjalne, pomoc psychologiczną oraz pomoc społeczną. Równocześnie organizacja oferuje kursy komputerowe. - Dzięki grantowi oprogramowania, które przekazał nam Microsoft, możemy uczyć naszych podopiecznych umiejętności, które są im potrzebne na rynku pracy. Uczestnicy szkoleń informatycznych uczą się używać programów Excel, Word, Access i PowerPoint. Ale nie chodzi tutaj tylko o znalezienie pracy, ale też o rozwój osobisty uczestników - mówi Michał Umiński, specjalista IT, Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi".

Portal NGO Connection ułatwia również organizacjom pozarządowym udostępnianie sprawdzonych procedur i studiów przypadku. Podmioty te mogą uczestniczyć w forach internetowych i nawiązywać dialog na temat skutecznego wykorzystywania technologii i wymiany narzędzi do rozwiązywania wspólnych problemów. Podstawowym celem jest pomoc organizacjom pozarządowym w powiązaniu ich potrzeb z dostępnymi rozwiązaniami informatycznymi.

- Mamy nadzieję, że portal przyczyni się do pełniejszego wykorzystania potencjału organizacji non-profit, zwiększenia ich wydajności, skuteczności i konsekwencji w niesieniu pomocy osobom wykluczonym społecznie - powiedziała Paulina Smaszcz-Kurzajewska, PR Lead w polskim oddziale Microsoft.

informacje prasowe/INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: stowarzyszenie | otwarte | organizacje | portal | Microsoft

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy