Reklama

MS SQL: Znany i lubiany

Badania ankietowe opracowane i przeprowadzone przez pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego - mgr Ewę Krok, dowiodły, że SQL Server to podstawowe narzędzie pracy polskiego informatyka, zarówno w firmie informatycznej, jak i w pracach prowadzonych dla różnorodnych klientów. Badania przeprowadzono w firmach, uznanych przez miesięcznik Computerworld [Computerworld Top 200, maj 2000] za należące do polskiej czołówki przemysłu technologii informatycznych w Polsce.

Z baz danych i systemów zarządzania bazą danych najbardziej pożądana jest znajomość Microsoft SQL Server. Aż 38 z 57 badanych firm wymaga od swoich pracowników znajomości SQL Server.

Dodać należy, że oddzielnie badano wymagania w stosunku do czterech stanowisk: analityka, projektanta, programisty i administratora. Okazało się, że Microsoft SQL Server jest obecnie najpopularniejszą wśród polskich firm informatycznych bazą danych, praktycznie niezależnie od stanowiska pracy.

W załączniku plik z wykresami prezentującymi znajomość baz danych wśród pracowników ankietowanych przedsiębiorstw oraz wymagania pracodawców co do znajomości baz danych u swoich pracowników.

Reklama

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama