Reklama

Imagine Cup 2013

30 milionów młodych ludzi w Europie otrzyma wsparcie Microsoft

Microsoft chce wspierać rozwój młodzieży, a konkretnie około 30 milionów młodych ludzi w całej Europie. Podczas spotkania w Brukseli "Młodzież - klucz do przyszłości Europy", w którym biorą udział przedstawiciele elit rządowych, organizacji charytatywnych, biznesu oraz młodzieży, firma Microsoft podpisała listy intencyjne z trzema paneuropejskimi organizacjami: European Youth Forum, Telecentre Europe oraz Junior Achievement-Young Enterprise. Dodatkowo oprócz trzech zawartych dziś partnerstw regionalnych firma zapewni 27 grantów organizacjom non-profit działającym na rzecz młodzieży w 25 krajach Europy, w tym w Polsce.


Podpisane porozumienia to element globalnej inicjatywy Microsoft YouthSpark, której celem jest wykorzystanie potencjału młodych ludzi i stworzenie im lepszych szans w edukacji, na rynku pracy oraz w biznesie. Inicjatywa YouthSpark łączy w sobie różne programy firmy Microsoft dla młodzieży, w tym Partners in Learning, DreamSpark oraz Imagine Cup. Jej celem jest stworzenie nowych szans dla 300 milionów młodych ludzi z ponad 100 krajów w ciągu najbliższych trzech lat.

  Microsoft zapewni organizacjom Telecentre Europe, European Youth Forum i Junior Achievement granty w postaci środków finansowych oraz oprogramowania. Mają one służyć promowaniu szkoleń oraz zdobywaniu umiejętności, dzięki którym młodzi Europejczycy łatwiej odnajdą się na rynku pracy, będą mieli szansę stać się aktywnymi obywatelami angażującymi w demokratyczną debatę za pomocą internetu oraz będą rozwijać swój talent, przedsiębiorczość i dobrze przygotują się do podjęcia pierwszej pracy, między innymi dzięki wysokiej jakości praktykom i stażom. 

Reklama

Jednym z gości spotkania jest Rafał Kramza - prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki grantowi Microsoft oraz wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności fundacja realizuje projekt "Link do Przyszłości. Młodzi, internet, kariera". Celem projektu jest zwiększanie szans na rynku pracy młodych ludzi z terenów wiejskich i małych miast poprzez prezentowanie im różnorodności współczesnych zawodów oraz roli, jaką odgrywają w życiu zawodowym nowoczesne technologie. "Naszym programem objęliśmy 3300 bibliotek w Polsce. W ramach prowadzonych działań docieramy do młodzieży - 35% osób korzystających z bibliotek to osoby poniżej 24 roku życia. Chcemy poszerzać ich perspektywy i stworzyć im równe szanse na rozwój. Szacujemy, że dzięki naszemu programowi dotrzemy do 6000 młodych ludzi" - mówił w Brukseli  Rafał Kramza.

Przedłużający się kryzys gospodarczy uderzył w głównej mierze w europejską młodzież. W krajach Unii Europejskiej bezrobocie w grupie wiekowej 15-24 wzrosło od początku kryzysu o 50%, a w 13 krajach członkowskich poziom bezrobocia młodzieży przekroczył 25%. Bezrobocie wśród młodych ludzi przyczynia się także do pogłębienia samego kryzysu. Według danych Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy aż 14 milionów osób w wieku od 15 do 29 lat można zaklasyfikować jako osoby niezatrudnione, nieuczące się i nieodbywające żadnych szkoleń. Wydatki na pomoc społeczną i straty produkcyjne z tego tytułu kosztują Unię Europejską 3 miliardy euro tygodniowo. Jednocześnie wskutek niedopasowania umiejętności osób bezrobotnych do zapotrzebowania na rynku pracy, aż 4 miliony stanowisk w Unii Europejskiej  pozostaje nieobsadzonych.

Problem ten stał się priorytetem dla europejskich polityków, którzy podjęli ostatnio szereg działań zwiększających pomoc i szanse dla młodzieży. Przykładem tego jest Youth Employment Package, czyli Pakiet na rzecz Zatrudnienia Młodych. Krytycznym poziomem bezrobocia wśród młodzieży zamierza się zająć również Irlandia w trakcie swojej aktualnej prezydencji w Unii Europejskiej. 

Podczas uroczystości ogłoszenia porozumień w Brukseli, której gościem była Androulli Vassiliou, Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, Brad Smith, Wiceprezes firmy Microsoft powiedział: "Wśród młodych ludzi w Europie jest duży podział - na tych, którzy mają odpowiedni dostęp, umiejętności i możliwości, by osiągnąć sukces, i tych, którzy są takich szans pozbawieni. Niwelowanie tej przepaści jest kluczowym zadaniem dla nas wszystkich. Microsoft angażuje się w partnerską współpracę z elitami rządowymi krajów Europy na rzecz rozwoju potencjału młodych ludzi jako kluczowego czynnika sprzyjającego przyspieszeniu gospodarczemu w tym regionie. Dzięki wyposażeniu młodych ludzi w e-umiejętności, Europa wyjdzie z recesji jako prawdziwie zjednoczony i konkurencyjny gracz na rynku globalnym".

Microsoft już od 2003 roku pomaga organizacjom non-profit w Europie poprzez edukację, szkolenia z umiejętności technicznych i programy przedsiębiorczości, a także udzielając wsparcia technologicznego.
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama