Reklama

Odkryto nową chorobę układu krwionośnego i pokarmowego

​Przewlekła dysrytmia przedsionkowo-jelitowa (CAID) to nowo odkryta choroba genetyczna, która wpływa i na tętno, i na pracę układu pokarmowego.

Badania międzynarodowego zespołu naukowców pokazały, że rytmika skurczów serca i jelit jest ściśle powiązana za pośrednictwem jednego genu. Mutacja w jego obrębie może skutkować groźną chorobą - CAID, która dotyka układ krwionośny i pokarmowy jednocześnie.

Z punktu widzenia kardiologii, chorzy pacjenci cierpią z powodu bradykardii, czyli niskiego tętna. U połowy kończy się to koniecznością wszczepienia elektrostymulatora. Z poziomu układu pokarmowego, CAID często wymusza konieczność żywienia wyłącznie dożylnego, a także przejście poważnej operacji chirurgicznej.

Naukowcy zidentyfikowali, że objawy chorobowe odpowiada mutacja genu SGOLI. Z tego powodu niektóre komórki nerwowe i mięśniowe w sercu oraz jelicie są słabiej chronione przed wpływem czynników zewnętrznych. W wyniku przyspieszonego cyklu replikacji szybciej się zużywają i podlegają przedwczesnemu starzeniu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama