Reklama

Jak aktywni seksualnie są dorośli Polacy?

Chcesz dowiedzieć się czy seks jest ważny dla Polaków, jak często go uprawiają, ilu średnio mają partnerów seksualnych i czy często osiągają orgazmy? Przeczytaj!

Jak wynika z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego seks w ich życiu jego respondentów odgrywa ważną rolę. Ponad połowa osób badanych określiła tę rolę jako zdecydowanie istotną i dość istotną, z tym że wyraźnie zaznacza się tu przewaga odpowiedzi mężczyzn (58,9 proc.) w stosunku do odpowiedzi kobiet (47,4 proc.). Tylko dla 17 proc. respondentów seks to niezbyt istotna czy zupełnie nieistotna sfera ich życia (tutaj tendencja jest odwrotna niż poprzednio - mężczyźni (13,1 proc.) rzadziej niż kobiety (20,6 proc.) uważają, że seks jest mało ważny lub zupełnie nieważny w życiu). Rozkład odpowiedzi świadczy zatem o tym, iż mężczyźni bardziej niż kobiety cenią wartość seksu w życiu.

Reklama

Z zestawienia wypowiedzi osób z poszczególnych grup wiekowych wynika, iż aktywność seksualna jest szczególnie ceniona przez osoby w wieku 25-29 i 30-39 lat. Ciekawe wydaje się, że rozkład odpowiedzi osób młodszych (do 25 roku życia) oraz starszych (po 40 roku życia) jest bardzo podobny i świadczy o relatywnie gorszym wśród tych kategorii respondentów ocenianiu wartości seksu w swym życiu. Z odpowiedzi badanych wynika, że zdecydowana większość respondentów (88 proc.) - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - ma już za sobą inicjację seksualną. Wśród najmłodszych (w wieku 18-24 lata) niemal co piąta osoba jeszcze nie uprawiała seksu. Z kolei wśród respondentów powyżej 30. roku życia taka osoba zdarza się tylko jedna na sto.

Liczba partnerów seksualnych

Kobiety (39,4 proc.) częściej niż mężczyźni (16,3 proc.) miały w życiu jednego partnera seksualnego. Dwóch partnerów seksualnych w życiu miało 19,8 proc. kobiet i 12,1 proc. mężczyzn. Większość mężczyzn miała bogatsze doświadczenia seksualne związane z posiadaniem więcej niż dwóch partnerek.

Jeśli chodzi o posiadanie jednego partnera seksualnego w życiu, to deklaracje takie częściej niż pozostali respondenci składały osoby najmłodsze (w wieku 18-24 lat), co jest oczywiste ze względu na ich wiek, a także osoby najstarsze, po 40. roku życia. W tym przypadku mogły na to mieć wpływ czynniki inne niż wiek, być może specyfika obyczajowości warunkowana pokoleniowo.

Częstotliwość i okoliczności kontaktów seksualnych

Badanym zadano pytania o:

- kontakty seksualne w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

- orientacyjny czas odbycia ostatniego stosunku seksualnego,

- okoliczności podejmowania aktywności seksualnej,

- porę roku, w czasie której najczęściej współżyją seksualnie.

Tylko około 13 proc. respondentów podało, że w ciągu ostatniego roku nie miało kontaktów seksualnych. Nie odnotowano różnic pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn. Największy odsetek osób aktywnych seksualnie w roku poprzedzającym badanie odnotowano w grupie osób najmłodszych, w wieku 18-24 lat. Najmniej takich osób było wśród respondentów najstarszych, którzy przekroczyli 40. rok życia.

Większość respondentów aktywnych seksualnie (58,7 proc.) twierdziła, że ostatni stosunek seksualny odbyła w ciągu ostatniego tygodnia. 16,3 proc. osób badanych sytuowało ten moment w ostatnim miesiącu, a 6,7 proc. jeszcze dawniej (w ostatnim roku lub wcześniej).

Kobiety nieco częściej wybierały odpowiedź, że ich współżycie seksualne było w czasie odległym od momentu badania. Na pytanie dotyczące okoliczności, w jakich najczęściej dochodzi do stosunku płciowego, najczęściej pojawiały się odpowiedzi "Zawsze, kiedy oboje z partnerem(-ką) tego pragniemy". Takiej odpowiedzi udzieliło 64 proc. badanych (61,8proc. mężczyzn i 65,9 proc. kobiet). Inne powody były wymieniane zdecydowanie rzadziej. Spośród nich najczęstszymi były: "Gdy oboje mamy na to czas" (24,7 proc. mężczyzn, 23,1proc. kobiet), "W określonym czasie (przed pójściem spać, w weekendy)" (17,2 proc. mężczyzn, 18,3 proc. kobiet) oraz "Gdy jesteśmy sami w domu" (16,9 proc. mężczyzn i 14,3 proc. kobiet).

Można zauważyć, że nie ma znaczących różnic między mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o odsetek poszczególnych odpowiedzi. Oba te fakty mogą świadczyć o tym, że wzorce inicjowania kontaktów seksualnych są wśród dorosłych Polaków podobne i dość wyraźnie określone. Można także zaobserwować, że seks wynika jednak najczęściej z ochoty partnerów, nie zaś ze sprzyjających sytuacji (na przykład wolny czas czy wolny dom) czy też z rutyny.

Osobom, które choć raz w życiu miały kontakt seksualny, zadano także pytanie o to, czy jest jakaś pora roku, w której uprawiają seks częściej niż w innych okresach. Większość z nich (69,4 proc. kobiet oraz 64,2 proc. mężczyzn) stwierdziła, że nie ma takiej pory roku, w której współżyliby częściej. Jeśli badani wskazywali jakąś konkretną porę roku, to było to lato. Odpowiedź taką wybrało 13,5 proc. badanych kobiet oraz 15,2 proc. mężczyzn. Wyższy odsetek wskazań na tę porę roku związany jest - z pewnością - z okresem urlopowym, wolnym czasem i wakacyjnymi wyjazdami badanych, które pozwalają bardziej skupić się na sferze intymnej.

Przeżywanie orgazmu

Istnieje ogromna różnica w częstotliwości przeżywania orgazmu podczas współżycia przez mężczyzn i kobiety. Niewiele ponad jedna trzecia kobiet (35,2 proc.) podała, że zawsze lub prawie zawsze dochodzi u nich do orgazmu podczas stosunku, podczas gdy takie doświadczenia ma aż niemal dwie trzecie mężczyzn (62,6 proc.). Kobiety jednak znacznie częściej niż mężczyźni deklarowały, iż przeżywały orgazm często (29,5 proc. kobiet do 20,9 proc. mężczyzn). Ponad trzykrotnie większa liczba badanych kobiet niż mężczyzn przeżywa orgazm czasami. Orgazmu nigdy nie przeżyło natomiast 0,2 proc. mężczyzn i 1,2 proc. kobiet.

Zaprezentowany fragment pochodzi z książki prof. Zbigniewa Izdebskiego "Seksualność Polaków na początku XXI wieku". Książka wydana zostanie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Chciało by się powiedzieć - nieco górnolotnie - że doczekaliśmy się "Polskiego Kinseya". Trwało to długo: pierwsze opracowania Kinseya - pioniera badań nad seksualnością człowieka - pochodzą z połowy XX wieku. (...) Trzeba wyraźnie podkreślić, że opracowanie to stawia nas w absolutnej czołówce światowej nauki o seksualności współczesnego człowieka." - tak o książce wypowiada się prof. Andrzej Jaczewski.

"Niewiele jest w piśmiennictwie światowym prac tego typu i książkę autora można uznać jako znaczącą w rozwoju nauki" - komentuje książkę prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy