Reklama

Masz problem z erekcją? Sprawdź, jak zaawansowany

Masz problemy z erekcją? Wypełniając formularz dowiesz się, jak poważny.

Zaburzenia erekcji nie oznaczają jedynie zupełnej niezdolności do prowadzenia aktywności seksualnej. Termin ten zawiera postacie choroby o różnym nasileniu, które można ocenić przy użyciu specjalnie skonstruowanej skali IIEF-5. Korzysta z niej lekarz starając się określić, jak poważne zaburzenia rozwinęły się u zgłaszającego się z takim problemem pacjenta.

Formularz IIEF-5

Każde pytanie kwestionariusza jest opatrzone kilkoma odpowiedziami. Spośród odpowiedzi na każde pytanie należy wybrać tylko jedną, która najlepiej określa pańskie odczucie. Pytania dotyczą okresu sześciu miesięcy wstecz.

Reklama

Jak ocenia pan swoją pewność, że mógłby pan osiągnąć i utrzymać erekcję?

Bardzo nisko [1]

Nisko [2]

Umiarkowanie [3]

Wysoko [4]

Bardzo wysoko [5]

Jeśli erekcja wystąpiła w wyniku stymulacji seksualnej, jak często była nasilona na tyle, że umożliwiła odbycie stosunku płciowego?

Nie było aktywności seksualnej [0]

Prawie nigdy lub nigdy [1]

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz) [2]

Czasami (mniej więcej co drugi raz) [3]

Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz) [4]

Zawsze lub prawie zawsze [5]

Jak często podczas stosunku płciowego był pan w stanie utrzymać erekcję?

Nie było aktywności seksualnej [0]

Prawie nigdy lub nigdy [1]

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz) [2]

Czasami (mniej więcej co drugi raz) [3]

Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz) [4]

Zawsze lub prawie zawsze [5]

Jak trudno było panu utrzymać erekcję do zakończenia stosunku płciowego?

Nie podejmowałem stosunków płciowych [0]

Niezwykle trudno [1]

Bardzo trudno [2]

Trudno [3]

Nieznacznie trudniej [4]

Nie miałem trudności [5]

Jeśli podejmował pan stosunek płciowy, jak często dostarczył on panu zadowolenia?

Nie było aktywności seksualnej [0]

Prawie nigdy lub nigdy [1]

Kilkakrotnie (znacznie rzadziej niż co drugi raz) [2]

Czasami (mniej więcej co drugi raz) [3]

Wielokrotnie (znacznie częściej niż co drugi raz) [4]

Zawsze lub prawie zawsze [5]

Wynik:

25-22 pkt. - oznacza brak zaburzeń wzwodu

21-17 pkt. - niewielkie zaburzenia, mężczyźni rzadko odczuwają satysfakcję ze stosunku

16-11 pkt. - umiarkowane zaburzenia, mężczyźni satysfakcję ze stosunku odczuwają okazjonalnie

poniżej 10 pkt. - ciężkie zaburzenia wzwodu, mężczyźni nigdy lub prawie nigdy nie odczuwają satysfakcji ze stosunku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy