Maleją szanse na odkrycie nowej fizyki. Polacy studzą zapał świata nauki

Od lat fizycy szukają przesłanek świadczących o istnieniu nowej fizyki, która wykracza poza Model Standardowy. Wielu uważa, że przełom może nastąpić w badaniu procesów rozpadów barionów.

Niestety, wnikliwa analiza przeprowadzona przez naukowców z Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk wykazała jednak, że jedne z najrzadszych rozpadów barionów nie wykazują żadnych anomalii. Oznacza to, że na tym polu wszystko wciąż zgodne jest z Modelem Standardowym.

Bariony są zlepkami kwarków, które mogą się rozpadać na mniejsze. Procesy te przebiegają w paru etapach, co określa się mianem procesu rezonansowego. Jednak bardzo rzadko, raz na miliardy przypadków, zdarza się, że barion rozpada się na kilka cząstek natychmiast, bez poszczególnych etapów. Taki proces nazywa się nierezonansowym. To właśnie w tym zjawisku fizycy dopatrywali się wystąpienia nowej fizyki.

Reklama

Zespół polskich naukowców pracujący pod przewodnictwem prof. Mariusza Witka z IFJ PAN, zajmował się poszukiwaniami nierezonansowych rozpadów barionów powabnych Lambda c w danych zebranych w 2011 i 2012 roku w międzynarodowym eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Maleją szanse na odkrycie nowej fizyki. Polacy studzą zapał świata nauki w eksperymentach z barionami. Fot. NASA.

O krakowskich fizykach było już głośno, gdy ich badania przyczyniły się do wykrycia ciekawego odchylenia od przewidywań teoretycznych w przypadku rozpadów barionów z drugim pod względem masy kwarkiem pięknym b. Jednak rozpad barionów Lambda c jest znacznie rzadszym i trudniejszym do wykrycia zjawiskiem niż rozpady barionów z kwarkiem pięknym b, więc nowe badania mają być dużo lepszym materiałem badawczym do potwierdzania lub podważenia Modelu Standardowego.

Naukowcy chcą teraz uwzględnić w swych badaniach kolejne dane z drugiego cyklu pracy akceleratora LHC. Wówczas wyniki powinny ostatecznie pokazać, czy nowa fizyka istnieje czy nie. Na razie kompletnie nic na to nie wskazuje, więc Polacy są niemal pewni, że nowe dane wniosą tylko potwierdzenie dla zgodności z Modelem Standardowym.

Źródło: GeekWeek.pl/ / Fot. NASA

Geekweek
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama