1800 nowych satelitów w 10 lat?

W piątej edycji raportu „Satellite Manufacturing and Launch Services” NSR przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady zamówionych i wyniesionych zostanie ponad 1800 satelitów o masie ponad 50 kg, generując przychody na rynkach na całym świecie na poziomie 300 mld dol.

Satelity wynoszone przez zupełnie nowych komercyjnych i krajowych operatorów będą stanowić uzupełnienie do satelitów wynoszonych przez operatorów już działających, utrzymując wartość rynku na poziomie ponad 26 mld dol. rocznie.

W 2014 roku na całym świecie wyniesiono łącznie 116 satelitów i zamówiono kolejne 149. NSR zauważył, że pomimo awarii i opóźnień tempo startów wzrosło. W 2014 roku wygenerowano ponad 1,4 mld dol. przychodów. Liczba zamówień komercyjnych była większa niż zamówień na potrzeby rządowe czy wojskowe - po raz pierwszy od 2010 roku. Wynika to m.in. z ograniczonych budżetów wielu państw.

Oczekuje się, że wzrost będzie kontynuowany także w 2015 roku.

Reklama

Janusz Sulisz

Źródło informacji

SatKurier
Dowiedz się więcej na temat: satelita | Kosmos

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama