Co z dekoderami do telewizji cyfrowej

Wyposażenie w dekodery umożliwiające odbiór naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) odbywał się będzie na zasadach rynkowych - zakłada projekt cyfryzacji Polskiej. Przygotowane mają być także uregulowania kwestii sprzedaży urządzeń odbiorczych.

Przełączenie telewizji naziemnej z techniki analogowej na cyfrową wymaga po stronie odbiorczej wymiany około 5 milionów odbiorników odbierających telewizję naziemną lub ich wyposażenia w dekodery oraz zmodyfikowania części instalacji odbiorczych. Według przybliżonych szacunków całkowity koszt tego przedsięwzięcia może sięgać kilku miliardów złotych - szacuje Ministerstwo Infrastruktury.

Realizacja procesu cyfryzacji w Polsce wiązać się będzie z koniecznością zakupu przez osoby korzystające z odbiorników telewizyjnych nie przystosowanych do odbioru telewizji cyfrowej odpowiednich urządzeń umożliwiających odbiór sygnału cyfrowego. Ministerstwo szacuje, że Koszt takiego urządzenia będzie plasował się w przedziale 210-280 zł. Przewiduje się jednak, że cena ta będzie stopniowo spadać w związku z uruchomieniem masowej produkcji.

Reklama

Jak czytamy w raporcie ministerstwa, wyposażenie gospodarstw domowych w urządzenia odbiorcze służące do odbioru telewizji cyfrowej (odbiorniki zintegrowane i dekodery) odbywać się będzie na zasadach rynkowych. Rząd, mając na uwadze sprawne przeprowadzenie procesu cyfryzacji telewizji naziemnej i konieczność jego monitorowania, będzie śledził stan wyposażenia gospodarstw domowych w urządzenia do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W przypadku zaistnienia sytuacji, które mogłyby zakłócić realizację przedsięwzięcia, podjęte zostaną działania interwencyjne.

Narzucony zostanie na sprzedawców obowiązek przedstawiania dobrze widocznej i jednoznacznej informacji dotyczącej eksponowanego urządzenia, że urządzenie to spełnia wymagania gwarantujące odbiór naziemnych emisji cyfrowych według standardów przyjętych w Polsce. W celu dodatkowego zapewnienia, że konsumentom będą oferowane właściwe odbiorniki telewizyjne i przystawki do odbioru telewizji cyfrowej, zaostrzone zostaną również przepisy reklamacyjne dotyczące sprzedaży tych urządzeń.

Media2
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama