Cyfrowa TV bez TVP mało atrakcyjna

W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji odbyło się spotkanie w sprawie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T). Nadawcy postulują, by przyspieszyć uruchomienie pierwszego multipleksu (MUX-1) z głównymi kanałami TVP - TVP1, TVP2 i TVP Info, co wzmocni atrakcyjność naziemnej cyfrówki.

W siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji . Obecni byli zrzeszeni w KIGEiT przedstawiciele nadawców, operatorzy oraz producenci. Na zaproszenie Rady w spotkaniu wzięli udział Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Małgorzata Olszewska, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

Głównym tematem rozmów były sprawy związane z wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej, a szczególnie problemy związane z realizowaniem harmonogramu wdrażania multipleksu drugiego oraz brakiem decyzji dotyczącej zawartości multipleksu pierwszego. Przedsiębiorcy zrzeszeni w KIGEiT wyrazili potrzebę równoległego wdrażania multipleksu zawierającego programy nadawców komercyjnych (multipleksu drugiego) z multipleksem zawierającym programy telewizji publicznej (multipleks pierwszy), co czyni cyfrową telewizję naziemną atrakcyjną dla odbiorców. Wyrażali obawy związane z celowością podejmowania przez nich inwestycji finansowych w przypadku nierównoległego uruchomienia obu multipleksów. Dlatego proponowali rozwiązania zmierzające do rozstrzygnięcia sytuacji.

Reklama

Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podkreślił, że mimo powstałych na wcześniejszym etapie opóźnień Krajowa Rada za ważne społecznie uważa dotrzymanie harmonogramu wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Przemysław Kurczewski, prezes TP Emitel zapewnił, że przyszłoroczny termin uruchomienia oferty drugiego multipleksu powinien być dotrzymany, a istniejące obecnie opóźnienia prawdopodobnie uda się nadrobić.

- Naszym wspólnym działaniem powinna powodować chęć dotrzymania terminów, jakie nałożyła na Polskę Unia Europejska w związku z cyfryzacją. Dlatego chcemy zintensyfikować działania wokół tego procesu i podjąć takie kroki, które pozwoliłyby nam wspólnie się z tych terminów wywiązać - podkreślał Witold Graboś, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaznaczyła, że mając na uwadze właśnie dotrzymanie terminów, UKE jest zainteresowany działaniami zmierzającymi do wypracowania jak najlepszych i realnych w obecnej sytuacji rozwiązań.

Zdaniem Andrzeja Zarębskiego z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji bez jasnej deklaracji telewizji publicznej dotyczącej jej zaangażowania trudno rozmawiać na temat daty uruchomienia MUX-1. - Najszybszym rozwiązaniem wydaje się w tej sytuacji ogłoszenie przez KRRiT konkursu na ten multipleks ze współobecnością telewizji publicznej. Jeśli konkurs wyłoni czterech nadawców, to będą oni zainteresowani przyspieszeniem procesu cyfryzacji, ale także finansowym udziałem w kampanii promującej cyfryzację wśród Polaków. Ważne jest szybkie rozstrzygniecie tego problemu - dodał Andrzej Zarębski.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiedziała kolejne spotkania, które pomogą w szybkim przepływie informacji i w efekcie wypracowaniu dobrych rozwiązań w procesie cyfryzacji naziemnej telewizji.

Media2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy