Polska przechodzi na cyfrę - szczegóły

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt Strategii cyfryzacji nadawania sygnału telewizyjnego, który został przygotowany w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.

Proponowana Strategia obejmuje kwestie związane z procesem przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej. Wyjaśnia przesłanki jakimi kierował się Zespół przygotowując dokument oraz przedstawia sytuację cyfryzacji telewizji w świetle zmian dokonywanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zwraca uwagę na korzyści jakie przyniesie telewizja cyfrowa zarówno dla odbiorców (większa oferta programowa, lepsza jakości odbioru, możliwość korzystania z dodatkowych usług), jak i państwa (przede wszystkim zagospodarowanie zasobów częstotliwości powstałych z oszczędności, jakie umożliwia telewizja cyfrowa). Przedstawia również szczegółowy harmonogram wyłączeń telewizji analogowej w poszczególnych obszarach kraju oraz terminy włączania na nich emisji cyfrowych. Proces cyfryzacji telewizji naziemnej rozpocznie się 30 września 2009 r., a ostatnia emisja analogowa zostanie wyłączona 31 lipca 2013 r.

Reklama

W projekcie strategii określono podstawowe parametry, jakie powinny spełniać odbiorniki telewizji cyfrowej, aby poprawnie odebrać i zdekodować sygnały wizji i fonii cyfrowego naziemnego sygnału telewizyjnego nadawanego z obszaru Polski. Odbiornik te, w postaci odbiornika zintegrowanego (tzn. telewizora wyposażonego w tuner oraz dekoder) albo specjalnej przystawki do odbiornika analogowego, powinny spełniać podstawowe wymagania:

- standard emisji DVB-T; dla sygnału wizji obsługę formatu SD i HD kodowanych w systemie MPEG-4, część 10 (dokładniej H.264/AVC).

- dla sygnału fonii obsługę formatów od mono, poprzez stereo i dwa dźwięki aż do dźwięku dookólnego 5.1. kodowanych w systemie MPEG-2 Warstwa II albo AC- 3 (Dolby Digital) i E-AC-3 (Dolby Digital Plus).

Jak czytam w dokumencie, rozważyć należy stworzenie publicznego mechanizmu uruchomienia platformy cyfrowej DVB-S w celu bezpłatnego lub niskopłatnego zapewnienia obywatelom Polski dostępu do podstawowej oferty telewizji cyfrowej w momencie wyłączenia nadawania analogowego oraz dostępności innych kanałów telewizyjnych na zasadach komercyjnych. Powstała w wyniku cyfryzacji dywidenda cyfrowa przeznaczona zostanie na wzbogacenie oferty programowej (płatnej i bezpłatnej) telewizji naziemnej (jakości SDTV i HDTV), uzupełnienie ogólnopolskiego pokrycia telewizji ruchomej oraz uruchomienie usług łączności ruchomej.

Dokument przykłada dużą uwagę do spraw konsumenckich i problemów, jakich mogą oni doświadczyć w związku z przejściem na nadawanie cyfrowe. Problemy te związane są głównie z koniecznością zakupu przystawki lub odbiornika telewizyjnego zdolnego odebrać emisje cyfrowe, co wiąże się z jednorazowym wydatkiem finansowym. Przewiduje się, że zorganizowane zostanie wsparcie finansowe dla najuboższych rodzin, których nie będzie stać na zakup dekodera.

W celu przekazania społeczeństwu informacji o zmianach w sposobie nadawania telewizji przygotowywana zostanie kampania informacyjno-edukacyjna, która również przewiduje pomoc dla osób, które nie posiadają wiedzy na temat cyfryzacji.

Dokument zostanie obecnie poddany uzgodnieniom międzyresortowym i społecznym, a następnie przedstawiony Radzie Ministrów do zatwierdzenia i wówczas będziemy mogli mówić o ostatecznym dokumencie strategii cyfryzacji.

Media2

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama