Samsung inwestuje w ekologię

Samsung ogłosił długoterminowy plan inwestycji na kwotę 23,3 bln koreańskich wonów do roku 2020 na nowe przedsięwzięcia biznesowe w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.

Jako pięć głównych obszarów nowych inwestycji wskazano: ogniwa słoneczne, akumulatory dla hybrydowych pojazdów elektrycznych, technologie LED, biofarmaceutyki oraz sprzęt medyczny.

Samsung oczekuje, że pięć nowych sektorów stworzy około 45 000 nowych miejsc pracy i wygeneruje 50 bln wonów rocznych przychodów do roku 2020. Plan inwestycyjny został uzgodniony podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Samsunga 10 maja 2010 r., w którym uczestniczył Kun-Hee Lee, prezes Samsung Electronics oraz szefowie oddziałów i spółek zależnych. W trakcie spotkania kierownictwo zapoznało się z trendami rynkowymi i technologicznymi w nowych obszarach biznesowych oraz omówiło plany inwestycyjne.

W ramach kluczowych inwestycji ustalono, że podział kwot przeznaczonych na nowe projekty będzie wyglądał następująco:

- 6 bln wonów na projektowanie i produkcję baterii słonecznych, koncentrując się początkowo na technologii kryształów krzemowych, a później na cienkowarstwowych. Oczekiwania koncernu: wygenerowanie 10 bilionów wonów rocznych przychodów i zatrudnienie 10 000 pracowników do roku 2020,

Reklama

- 5,4 bln wonów ma być zainwestowane w akumulatory dla hybrydowych pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że to przedsięwzięcie będzie w stanie wygenerować 10,2 biliona wonów rocznych przychodów i da zatrudnienie 7600 pracownikom do 2020 roku,

- 8,6 bln wonów na technologie LED, wykorzystywane w podświetlanych diodami wyświetlaczach, oświetleniu i elektronice samochodowej. Samsung zamierza osiągnąć 17,8 bilionów wonów rocznych przychodów i zatrudnić 17.000 pracowników do roku 2020.

- 2,1 biliona wonów wyniosą inwestycje w biofarmaceutyki w celu wyszukiwania okazji na rynku biotechnologii, związanych z upływem długoterminowych praw patentowych. Współpraca pomiędzy Samsung Medical Center i związanymi z nim oddziałami będzie w stanie wygenerować 1,8 bilionów wonów rocznych przychodów i stworzy miejsca pracy dla 710 osób do 2020 roku.

- 1,2 biliona wonów na projektowanie i produkcję elektronicznych urządzeń medycznych, początkowo koncentrując się na narzędziach diagnostyki zewnętrznej, takich jak urządzenia do badania krwi. Przyczyni się to do osiągnięcia przychodów wynoszących 10 bln wonów rocznie i zatrudnienia 9500 osób do roku 2020.

- Rządy na całym świecie inwestują w ekologiczne przedsięwzięcia w celu rozwiązania kwestii wyczerpywania się zasobów energetycznych i ochrony środowiska naszej planety. To są obecnie najpilniejsze wyzwania dla społeczności międzynarodowej - powiedział Kun-Hee Lee, prezes Samsung Electronics.

INTERIA.PL/informacje prasowe
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama