Solorz-Żak sprzeda część udziałów w Cyfrowym Polsacie?

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. poinformował, że w dniu 16 czerwca 2011 roku spółka otrzymała zawiadomienie od Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty, o tym, że zwrócili się do Deutsche Bank, Credit Agricole CIB oraz Trigon z prośbą o zbadanie możliwości przeprowadzenia potencjalnej oferty sprzedaży części akcji Cyfrowego Polsatu znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu tych dwóch akcjonariuszy.

Ponadto dwaj akcjonariusze poinformowali spółkę, iż jest ich zamiarem, aby w przypadku realizacji jakiejkolwiek potencjalnej oferty sprzedaży Zygmunt Solorz-Żak zachował swój większościowy udział w kapitale zakładowym spółki. Środki pozyskane z realizacji potencjalnej oferty sprzedaży zostaną przeznaczone przez dwóch akcjonariuszy na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

Zarząd Cyfrowego Polsatu jest skłonny poprzeć powyższą potencjalną ofertę sprzedaży, ponieważ jej realizacja zwiększyłaby płynność rynkową spółki i w najbliższych dniach będzie dostępny na spotkaniach z inwestorami.

Reklama

Zgodnie z zawiadomieniem Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Obecnie Polaris Finance (jej udziałowcami są Solorz-Żak i Ruta) ma 175 mln akcji Cyfrowego Polsatu (50,24 proc. udziałów, 64,79 proc. głosów), a Karswell Limited, która należy do Solorza-Żaka - 53,9 mln (15,47 proc. udziałów, 10,21 proc. głosów).

Źródło informacji

SatKurier

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy