UE wspiera technologię 3D

Podlegająca Komisji Europejskiej Generalna Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów w ramach siódmego ramowego programu badawczego (FP7) sponsoruje dziewięć projektów, których celem jest rozwój technologii 3D.

Obecnie dział Networked Media Systems przygotowuje program roboczy na lata 2011-2013 dotyczący tematów takich jak: 3D Media Internet, Content Aware Networks, Networked Search i Immersive Media. Propozycje badań mogą być nadsyłane do 19 grudnia, poinformował wczoraj podczas warsztatów 3D Media odbywających się w instytucie HHI (Fraunhofer Heinrich Hertz Institut) szef działu Luis Rodrigue-Rosello. Miesiąc później, 19 stycznia, ma być zorganizowana dyskusja na temat ukierunkowania badań w wymienionych obszarach z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Poszczególne projekty prowadzone obecnie w ramach tzw. klastra badawczego European 3D Media Cluster dotyczą istotnych fragmentów łańcucha przetwarzania danych - począwszy od generowania treści (Content Generation), aż do prezentacji. Przykładowo, w projekcie 3D4YOU rozwijane są komponenty kluczowe dla systemów telewizji trójwymiarowej, a w ramach MOBILE3DTV badacze pracują nad niezawodnymi mechanizmami transmisji przez DVB-H. Kolejny projekt, czyli a3D Presence, to koncepcja bardziej plastycznych wideokonferencji, natomiast 2020 3D Media dotyczy tzw. systemów imersyjnych Surround Video. Z kolei w projekcie 3DPHONE chodzi o stworzenie telefonu komórkowego z wbudowaną trójwymiarową kamerą i autostereoskopowym wyświetlaczem niewymagającym zastosowania specjalnych okularów. Jak wyjaśnił szef klastra Karsten Müller z HHI, ten telefon będzie też miał trójwymiarowy interfejs użytkownika umożliwiający "nawigację po katalogach przez pokazywanie ich palcem".

Reklama

Natomiast Thiery Borel z firmy Thomson podkreślił, że "potrzebne są standardy zapewniające interoperatywność". Wskazał na problem związany z koniecznością porozumienia się wielu gremiów standaryzacyjnych sprawujących pieczę nad poszczególnymi aspektami całego obszaru badawczego wspomnianych projektów. Przykładowo, istnieją już liczne grupy robocze wyznaczone przez organizacje Blu-ray Disc Association i DVD Forum, które zajmują się kwestiami związanymi z HDMI, CEA, ITU-R, DVB i MPEG. W celu koordynacji prac projektowych w ubiegłym roku powołano do życia konsorcjum 3D@Home, które obecnie liczy już 36 członków.

HeiseOnline
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama