Duże zmiany w polskiej telekomunikacji

W środę (16 czerwca) w Dzienniku Ustaw została opublikowana mega ustawa telekomunikacyjna. Wjedzie ona w życie 30 dni od jej ogłoszenia. Nowe przepisy znacznie ułatwiają realizację projektów związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej.

- Ustawa jest przełomowa. Dzięki niej rząd stworzył warunki do skutecznego inwestowania w infrastrukturę. Polska ma dziś do wykorzystania ok. 1 mld 600 mln euro z funduszy europejskich na budowę sieci szerokopasmowych i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Głównym beneficjentem unijnych środków są samorządy terytorialne, którym ustawa daje podstawę prawną do podejmowania działalności w zakresie telekomunikacji - powiedziała podsekretarz stanu Magdalena Gaj podczas spotkania z dziennikarzami, poświęconego uchwaleniu ustawy przez Sejm.

Nowe przepisy znacznie ułatwią prowadzenie inwestycji, likwidują liczne bariery, na które napotykają przedsiębiorcy i samorządy realizujące przedsięwzięcia związane z budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Usprawnią także proces wydatkowania unijnych funduszy przeznaczonych na rozwój szerokopasmowego internetu.

Reklama

Zgodnie z nowymi przepisami przy budowanych i modernizowanych drogach będą powstawały kanały technologiczne, w których będzie można umieszczać kable telekomunikacyjne. Ustawa nakłada na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy obowiązek budowy takich kanałów.

Do budowy sieci internetowej będzie można wykorzystywać też infrastrukturę energetyczną, gazową i kanalizacyjną. Nowe przepisy przewidują także wprowadzenie tzw. odrębnej własności włókien światłowodowych - każde z włókien w kablu będzie mogło należeć do innego inwestora. Takie rozwiązania pozwolą, by konkurujące firmy telekomunikacyjne mogły wspólnie inwestować w budowę sieci.

W planach zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą mogły zakazywać inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny. Taki zakaz będzie musiał być uzasadniony konkretnymi przepisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Z kolei UKE będzie co roku inwentaryzował sieci telekomunikacyjne w całym kraju. Będą powstawały mapy infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki którym będzie się można dowiedzieć, gdzie warto inwestować. Pierwszy raport nt. sieci szerokopasmowych Urząd ma przedstawić rządowi za dwa lata.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

Media2
Dowiedz się więcej na temat: infrastruktura | nowe przepisy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama