Jak technologie wpłyną na naszą pracę

Gartner, firma badawcza specjalizująca się w technologiach informatycznych, pod koniec ubiegłego roku ogłosiła 10 zmian w charakterze pracy, na które powinny się przygotować przedsiębiorstwa na świecie.

Jabra, marka zestawów słuchawkowych, po przeanalizowaniu tych zagadnień przekonuje, że wiele z nich jest już rzeczywistością. Młodsi pracownicy na co dzień pracują w spontanicznie tworzonych grupach roboczych oraz coraz rzadziej przebywają w biurze i odbywają w nich spotkania.

- Nie można przecenić znaczenia zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych - powiedział dyrektor generalny Jabra, Mogens Elsberg. - Od kilku lat obserwujemy stały wzrost liczby tzw. wirtualnych biur, czyli pracy z dala od pracodawcy i klienta. Stąd też coraz wyższy popyt na usługi i sprzęt telekomunikacyjny ułatwiający pracę zespołową na odległość. Możliwość natychmiastowego organizowania audio- i wideokonferencji w dowolnym miejscu i czasie stała się koniecznością - dodał Mogens.

10 zmian w charakterze pracy według analityków firmy badawczej Gartner

1. Derutynizacja pracy (De-routinization of work) - wprowadzenie elementu ludzkiego i interaktywnego do zachodzących w pracy procesów. Rezultatem staną się odkrycia i innowacje, a także zespołowość, przywództwo i nauka. Nierutynowych czynności nie można zautomatyzować.

Reklama

2. Grupy robocze (Work swarms) - praca w zespołach powstających na potrzeby danego zadania z pracowników, którzy niekoniecznie wcześniej się znali lub współpracowali.

3. Słabe więzi (Weak links) - praca z ludźmi, których zna się słabo lub w ogóle, a ich "listem polecającym" są osoby, które my znamy.

4. Praca zespołowa (Working with the collective) - firmy będą musiały rozpoznać i móc współpracować z grupami nieformalnymi, które je otaczają, bez możliwości kontrolowania ich.

5. Planowanie robocze (Work sketch-ups) - procesy w pracy będą powstawać z doskoku i wśród grup nieformalnych. Wiąże się to z pracą projektową.

6. Praca spontaniczna (Spontaneous Work) - praca wcześniej nie planowana, której efektem mogą być całkiem nowe pomysły, wzory i modele.

7. Symulacje i eksperymenty (Simulation and experimentation) - pracownicy będą wchodzić w interakcje z danymi, a także stale nimi manipulować tak, że świat, na który patrzą, będzie się na bieżąco zmieniać.

8. Wrażliwość na wzorce (Pattern sensitivity) - powstanie specjalnych jednostek w przedsiębiorstwach, wykrywających całkiem nowe wzorce i wykorzystujące to w rozwoju firmy.

9. Wielopołączeniowość (Hyperconnected) - ludzie i firmy będą ze sobą tak połączeni, że nikt nie będzie mógł wszystkiego kontrolować.

10. Moje miejsce (My place) - wirtualizacja miejsc pracy.

Potrzeba komunikacji

Każda z powyższych zmian będzie wymagać sprawnej i natychmiastowej możliwości komunikacji pomiędzy różnymi grupami pracowników, nierzadko bardzo rozproszonymi w przestrzeni. Zespoły będą formować się i rozwiązywać, praca będzie wykonywana w wielu biurach, a formalne i nieformalne relacje będą przekraczać granice przedsiębiorstw.

- Dostrzegamy rosnący popyt na rozwiązania typu Unified Communication, które upraszczają pracę zespołową poprzez połączenia głosowe, pocztę e-mail, monitorowanie obecności, natychmiastową wymianę wiadomości oraz konferencje. Jabra na bieżąco odpowiada na to zapotrzebowanie dostarczając urządzenia umożliwiające prostą i natychmiastową komunikację niezależnie od miejsca i czasu - tłumaczy Dariusz Rzeszotarski, Business Development Manager & UC Specialist, Jabra.

INTERIA.PL/informacje prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy