Jak zablokować komórkę?

W ciągu pierwszych dni stycznia br. już kilkuset klientów sieci Idea skorzystało z nieodpłatnej usługi blokowania telefonów. Usługa polegająca na nieodpłatnym blokowaniu numerów IMEI skradzionych telefonów komórkowych na życzenie ich użytkowników dostępna jest od 01.01. 2005. W ciągu pierwszej dekady stycznia 2005 r. skorzystało z niej już 365 klientów sieci Idea (średnio ok 55 osób dziennie). W jaki sposób zablokować skradzioną komórkę?

W ciągu pierwszych dni stycznia br. już kilkuset klientów sieci Idea skorzystało z nieodpłatnej usługi blokowania telefonów. Usługa polegająca na nieodpłatnym blokowaniu numerów IMEI skradzionych telefonów komórkowych na życzenie ich użytkowników dostępna jest od 01.01. 2005. W ciągu pierwszej dekady stycznia 2005 r. skorzystało z niej już 365 klientów sieci Idea (średnio ok 55 osób dziennie). W jaki sposób zablokować skradzioną komórkę?

Zlecenie zablokowania/odblokowania numeru IMEI abonent/użytkownik musi złożyć osobiście (lub osoba przez niego upoważniona) w każdym punkcie sprzedaży sieci IDEA (autoryzowany przedstawiciel - dealer, salon firmowy i franchisingowy, Telepunkt). Klient musi udać się do punktu Idea i tam podpisać formularz zgłoszenia zablokowania / odblokowania urządzenia końcowego (w załączeniu). Zlecenie blokady w sieci IDEA skutkuje blokadą we wszystkich trzech sieciach komórkowych działających na terenie Polski. Zablokowanie może zlecić abonent (oferty postpaid) lub użytkownik (oferty prepaid) sieci Idea spełniający wszystkie poniższe warunki:

Reklama

1. Posiada aktywny numer telefonu (MSISDN) w sieci Idea w momencie składania zlecenia,

2. Potwierdza zgodność danych osobowych z danymi znajdującymi się w systemie billingowym poprzez przedstawienie: - dowodu osobistego oraz - innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, np.: prawo jazdy, paszport itp.

3. Przedstawia potwierdzenie zgłoszenia kradzieży terminala na Policji,

4. Przedstawia dokumenty, które potwierdzają prawo własności do blokowanego urządzenia oraz jego numer IMEI: - faktura VAT/paragon fiskalny, lub - umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub aneks do umowy, lub - umowa kupna-sprzedaży lub darowizny wraz z pierwotnym dowodem własności (faktura, paragon). w przypadku, gdy na w/w dokumentach nie jest podany numer IMEI, należy przedstawić karte gwarancyjna,

5. Podpisze "Oświadczenia osoby zgłaszającej" stanowiącego cześć Formularza zgłoszenia zablokowania/odblokowania urządzenia końcowego.

UWAGA! Użytkownik telefonu na karty prepaid musi być zarejestrowany, aby można było zweryfikować jego dane - w przypadku niezarejestrowanego użytkownika usług prepaid w IDEI - zarejestrowanie się jest warunkiem przyjęcia zlecenia blokady numeru IMEI jego skradzionego telefonu. Zablokowanie może zlecić również pełnomocnik firmy lub osoba upoważniona przez abonenta - zgodnie z obowiązującymi w regulaminie zasadami ogólnymi.

Odblokowanie zablokowanego telefonu (numeru IMEI) nastąpi po spełnieniu poniższych warunków:

Zlecenie odblokowania urządzenia końcowego (np. w przypadku odnalezienia urządzenia) może złożyć wyłącznie osoba, która zleciła zablokowanie. W związku z powyższym osoba zgłaszająca odblokowanie musi:

1. Potwierdzić dane na formularzu zgłoszenia zablokowania z danymi widniejącymi w: - dowodzie osobistym oraz - innym dokumencie stwierdzającym tożsamość, np.: prawo jazdy, paszport itp.

2. Podpisać "Oświadczenia osoby zgłaszającej".

Odblokowanie w sieci IDEA skutkuje odblokowaniem u wszystkich operatorów działających na terenie Polski. Jeśli abonent zgłosił blokadę dodatkowo u innego operatora, konieczne będzie zlecenie odblokowania również u tego operatora. W przypadku jeżeli klient zgłasza kradzież karty SIM jest on dodatkowo informowany przez konsultantów BOK i BOP o możliwości blokowania numeru IMEI!

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: zgłoszenia | użytkownik | zlecenie | idea
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy