Jeszcze jeden operator

W dniu 28 czerwca 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś wydał zezwolenie telekomunikacyjne dla Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK S.A. Zezwolenie Nr 16/2002/Z uprawnia do eksploatacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na obszarze całego kraju i świadczenia, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, usług telekomunikacyjnych wynikających z przeznaczenia sieci objętej zezwoleniem.

W dniu 28 czerwca 2002 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś wydał zezwolenie telekomunikacyjne dla Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK S.A.
Zezwolenie Nr 16/2002/Z uprawnia do eksploatacji stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na obszarze całego kraju i świadczenia, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, usług telekomunikacyjnych wynikających z przeznaczenia sieci objętej zezwoleniem.

Zezwolenie zostało wydane na okres 25 lat.

Wraz z zezwoleniem BPT TELBANK S.A. otrzymał przydział numeru dostępu NDSMS (prefiks 1052), umożliwiający świadczenie usług międzystrefowych.

Za wydanie zezwolenia operator uiszcza opłatę w wysokości 2.500 EURO, stanowiącą dochód budżetu państwa.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: operator

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy