Kolejne zezwolenie

Na wniosek FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 1/3 lok. 304, w dniu 4 lutego 2004 r. Prezes URTiP, Witold Graboś, podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 63/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Na wniosek FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 1/3 lok. 304, w dniu 4 lutego 2004 r. Prezes URTiP, Witold Graboś, podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 63/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Z chwilą odebrania zezwolenia FONON Sp. z o.o. uzyska uprawnienie do świadczenia na obszarze Polski wszelkich usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, z wyłączeniem usług transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów (tzw. dial-up).

Wraz z zezwoleniem telekomunikacyjnym spółka FONON otrzyma przydział numeru dostępu do sieci NDS=10825, umożliwiający realizację telefonicznych usług międzystrefowych, międzynarodowych i połączeń z sieci stacjonarnej do sieci komórkowej.

Zezwolenie jest ważne przez okres 25 lat. Przed jego odbiorem operator stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej jest zobowiązany wnieść opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa w wysokości 2.500 euro.

Reklama
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama