Kolejny operator

Na wniosek firmy GALENA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w dniu 19 lipca 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 66/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Na wniosek firmy GALENA Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w dniu 19 lipca 2004 r. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał zezwolenie telekomunikacyjne Nr 66/2004/Z na eksploatację stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Z chwilą odebrania zezwolenia GALENA Sp. z o.o. uzyska uprawnienie do świadczenia na obszarze Polski wszelkich usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Zezwolenie jest ważne przez okres 25 lat.

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL